- Tidligere i uka så det ut som at vi fikk en helg med stor skadeflomrisiko. Da var varslene at det kunne komme svært mye regn. De siste dagene er det tappet mye vann i Otra, for å sikre magasinkapasitet. Samtidig er nedbørsmengdene nedjustert.  I elva er flomfaren liten, sier beredskapkoordinator Ingrid Konsmo.

Likevel er det en viss fare for småflommer i bekker og vassdrag. Søndag er det meldt mellom femti og seksti millimeter regn på 12 timer. Mye regn sammen med løv-fall kan fort tette små stikkrenner og sluker.

Kommunen vil ha vaktmannskaper parat, men det er viktig at befolkningen også bidrar. Ser du et tett sluk eller at vannet samler seg, vil det være til stor hjelp hvis du rydder litt løv eller fjerner litt gress – selvsagt uten at du utsetter deg for risiko. Ikke ta sjanser.

Nedbøren kommer fra øst. Det er ventet mer nedbør dess lenger øst i Agder man kommer.