Grunnet arbeid på en av våre hovedledninger over Otra må vannverket legge om vannstrømmen til Moseidmoen og Ravnås. Dette kan medføre at abonnenter på vestsiden av Otra, og abonnenter sør for Hunsfoss på østsiden av Otra kan oppleve perioder med misfarget drikkevann. Arbeidet vil starte tirsdag formiddag og forventes å vare til midten av neste uke. Når arbeidet ferdigstilles så snus vannstrømmen igjen og det kan derfor på nytt gis misfarget vann for abonnenter på østsiden av Otra.

Det vil kunne ta noe tid, opptil et døgn, før man kan merke misfargingen og det vil kunne ta noe tid før misfargingen forsvinner. Det kan derfor være at abonnenter kan oppleve perioder med misfarging fram til neste helg.

Vannverket har mulighet for å styre vannstrømmen fra ulike kanter slik at vi kan utføre arbeider på nettet uten at noen mister vannet. Dette er en del av vår grunnleggende forsyningssikkerhet. En endring i hastighet eller retning på vannstrømmen i rørene kan imidlertid medføre at vannet blir misfarget i en periode. Det er imidlertid svært sjelden at det medfører helserisiko å drikke misfarget vann.

Ved hendelser med misfarget vann anbefales det å tappe vann fra første tappepunkt etter hovedstoppekran slik at du drar minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. I sommerhalvåret er utekranen ofte det beste tappestedet.