KJÆRE BYGDEFOLK! Utenforskap er et merkelig ord. Kaldt, hardt, nesten litt vanskelig å si. Svært få mennesker velger et liv i utenforskap. De påføres det av andre.

Er det noe jeg har lært på det drøye året jeg har vært ordfører, er det at vi i Vennesla er helt uslåelige når vi står sammen. Ikke minst ser vi det med Julegada-suksessen de siste dagene. Når alle gode krefter trekker sammen, lykkes vi på måter som både får byfolk og andre naboer til å bli litt misunnelige på oss.

Ved jule- og nyttårstider har vi ikke bare lov, men nesten plikt, til å dvele litt ved de aller største spørsmålene. Hvor er vi på vei? Hvordan står det til? Hva er meningen?

Uansett hva vi tror på, kan vi enes om at fortellingen om stallen og krybben forteller noe vakkert om inkludering, det å bli sett og tatt på alvor.  Den store boka forteller om Han som kom til sine egne, men hans egne ville ikke ta i mot Ham.

I VENNESLA SKAL VI TA I MOT HVERANDRE.  Jeg blir bare mer og mer imponert over kvaliteten på de 1250 ansatte i Vennesla kommune. Fra fødsel til grav tilbyr kommunen tjenester og inkludering på et meget høyt nivå. De ansatte strekker seg langt og lenger enn langt, særlig når ikke bevilgningene fra oss politikere helt strekker til.

Kommune betyr fellesskap og Vennesla kommune er et stort fellesskap. Det består av hægedøler, øredøler, venndøler og mennesker fra nesten hele verden. Sammen skaper vi lokalsamfunnet.

Det ble litt bråk da jeg valgte å henge opp regnbueflaggene utenfor Herredshuset i sommer.  Jeg er stolt av at jeg sa ja til de flaggene. For Vennesla skal være en kommune for alle og jeg ønsker å være ordfører for alle. Vi kan mene og tro forskjellig, og vi skal ha respekt for ulike syn, men vi skal respektere hverandre, også når vi er forskjellige. I Vennesla skal vi stå for fellesskap – ikke utenforskap.  Vi kan alle bli flinkere til fellesskap.

Det er fort å se bakover når man skriver jule- og nyttårshilsen. Vi legger bak oss et både fantastisk og utfordrende år. Vi husker de fantastiske skiløypene sist vinter, men snøen førte også til kraftige ødeleggelser og strømutkoplinger. Vi husker drømmesommeren med sydenvarme, men for bøndene ble tørken en stor belastning. Jeg er imponert over hvordan våre bønder taklet disse utfordringene.

Stolt er et ord som kommer når jeg tenker på strandstien som bygges langs Otra og ski- og vinterlekområdet som skapes på Sandrip. Mye er på stell i Vennesla. De siste årene har det skjedd mye flott.

Vi håper dette fortsetter. Vi i kommunestyret har i alle fall store planer. De kommende årene kommer nye idrettshaller og ny kirke. Arbeidet med modernisering av idrettsplassen er allerede godt i gang. Rop-boliger og demensboliger vil bety et mye bedre tilbud til noen av våre mest sårbare innbyggere.

Igjen: Vi skal hindre utenforskap og skape mer fellesskap.

VI HAR OGSÅ VEDTATT STORE FRAMTIDSPLANER.  Både planen for Sentrum Nord og planen for Otraparken er nå vedtatt i kommunestyret. Arbeidet med å oppgradere planverket for Sentrum Sør og Moseidmoen er i gang. Vi har stor tro på fortsatt vekst i bygda – ikke minst tror vi på stor vekst i handelen når de store utbyggingsprosjektene realiseres. Arbeid er helt sentralt. Ingenting hindrer utenforskap mer enn at vi har en jobb å gå til.

Derfor vil jeg rette en særlig takk til Linda Fagerheim ved Hovedkjøkkenet i Vennesla kommune. Hun fikk ildsjelprisen fordi hun gir jobb og stiller opp for både innvandrere og ungdom som kanskje ellers ville hatt en bratt oppforbakke inn i yrkeslivet. Hun er et eksempel vi alle bør lære av.  Vi må inkludere og skape fellesskap.  Alternativet er så mye dårligere.

Bedriften Betonorte AS har forstått dette, og fikk derfor inkluderingsprisen 2018 fra NAV Vennesla.  Sigbjørn Lunden sa dette da han takket for prisen:

«Vi lever i en kynisk verden. Karakterer i skolen, A og B-lag på fotballbanen. Alt måles. Men vi er jo bare mennesker og vi må hjelpe hverandre. Hvis vår bedrift gjør verden litt mindre kynisk, er jeg veldig fornøyd.»

Dette er ord til ettertanke og etterfølgelse.

VI HAR ALLTID VÆRT MODERNE I VENNESLA.  Både papirfabrikken og aluminiumverket var hypermoderne da de ble etablert. Vi var like nyskapende den gang som vi er med datasenter på Støleheia nå.

I 2018 vedtok kommunestyret Grønn Urban Bygd-strategien basert på det store identitetsprosjektet sammen med Vennesla Næringsforening. Jeg håper dere går inn på kommunens hjemmesider og leser det dokumentet. Det gir deg litt hornmusikk i brystet – og det trenger vi av og til.

Vi kom fra hele Norge, Norden og Europa for å skape industri og framtid. Vi ble fort venndøler. Vi skapte en meget sterk merkevare. Vennesla-dialekten og patriotismen vår er viden kjent.

Opp gjennom tidsepokene har nok mange blitt stigmatisert og plassert utenfor. Likevel er historien om Vennesla historien om inkludering og at folk fra mange land og med store forskjeller kan finne sammen i ett nytt og godt fellesskap. Historien om venndøler, øredæler og hægedøler er først og fremst historien om samspill og at vi på tross av forskjeller har skapt et stort "oss".

VENNESLABRUA. Det er ikke for ingenting at Vennesla videregående skole og lokalt NAV har utviklet dette prosjektet, for å inkludere flere og for å hjelpe flere til skolegang, fagbrev og jobb. At Stortinget bevilger penger i statsbudsjettet til et slikt lokalt prosjekt, er ikke hverdagskost. De bevilget penger til Venneslabrua fordi de vet at dette er noe vi jobber godt med i Vennesla.

Uten grunn er det heller ikke at Vennesla som en av de første større kommunene på Sørlandet kjøper inn læringsbrett til alle elever i grunnskolen. Vi ønsker inkluderende læring og vi ønsker en skole som ser den enkelte elev. Noen av oss kan romantisere fortidens skole med kritt, tavle og allvitende lærere. Den tiden kommer ikke tilbake. Fremtiden er digital – og skal elevene bli inspirert, må de få lov å bruke like moderne teknologi på skolen som de tar som en selvfølge hjemme.

Voksenopplæringen fikk nye og flotte lokaler i høst. Jeg fikk være med på åpningen. Voksenopplæringen gjør en kjempejobb med inkludering av nye innbyggere. Det gjør også mange lag, foreninger og menigheter.

JEG VIL TAKKE ALLE SOM BIDRAR. For som jeg innledet med, det er når vi løfter i flokk, vi virkelig får ting til i Vennesla. Vi er uslåelige når vi står sammen.

Verden og Vennesla står overfor store utfordringer med klimaet. Det er ikke uten grunn vi har med ordet Grønn i vårt identitetsprosjekt. Vi har alltid utnytter skogen og elva i Vennesla.  Framover må vi stå sammen om nye løsninger, ny bærekraft må skapes. Vi ønsker at Vennesla skal ta en tet-rolle i dette arbeidet.

Jeg begynte med stallen. Gud i det aller høyeste ble menneske for å komme oss nær og for å hjelpe oss. Du kan tro hva du vil, men for et eksempel, for en historie.

Utenforskap er ikke et varmt ord. Det er som regel et skap man plasseres i av noen andre . Med ønske om at vi kommer hverandre nærmere og at vi alle går noen skritt ekstra for våre medmennesker, vil jeg hilse God jul og godt nytt år til alle i hele kommunen - både ansatte, politikere og alle innbyggerne.

Velsignet god jul til dere alle!