1000 sto på scene

På første evalueringsmøte tidligere denne uka kunne kultursjef Arnstein Håkonsen fortelle følgende:

  • Flere enn 100 ansatte i kommunen var involvert i større eller mindre gjøremål for å få arrangementet til.
  • Flere enn 1000 små og store opptrådte på scenene i løpet av Julegada-uka. På et tidspunkt var 250 backstage samtidig.
  • Flere enn 150 frivillige var involvert i alt fra å henge opp lys til å dirigere trafikk.

- Tenk 1000 små og store på scenene! Det er formidabelt, og vi har allerede bestemt at dette må vi gjøre igjen. Kulturen blomstrer, handelen øker og Venneslas posisjon utvikler seg, sier Julegada-general Aleksander Etsy Jensen.

Alexander Etsy Jensen

Skikkelig festival

Det er Etsy Jensen og varaordfører Berit Kittelsen som er politikerne i Julegada-komiteen. På første evalueringsmøte rettet de en spesiell takk til alle som har bidratt. De er overveldet. Og de rettet en særlig takk til to enkeltpersoner:

Agnar Espegren fra Hunsfos Opplevelse og kultursjef Arnstein Håkonsen. Uten deres mange hundre timers-innsats ville ikke Julegada blitt noe.

Også den formidable innsatsen til Kulturskolene og Kristen Vgs Vennesla trekkes fram. De over 180 kulturarrangementene gjorde Julegada til en skikkelig festival.

Noe overskridelse

Hva ble prisen? Det er et spørsmål mange vil ha svar på. Foreløpige tall viser noe kostnadssprekk utover det som er varslet tidligere.

- Men ikke verre enn at det kan håndteres. Vi går ikke ut med tall før vi har alt klart. Men selv om ting ble litt dyrere enn beregnet, har vi innfridd, sier Etsy Jensen og minner om at det blir en del engangskostnader og prøving og feiling første gang et så stort arrangement dras i gang.

Han mener de positive resultatene, både i forhold til opplevelser for folk, handelsomsetning, posisjonering og utvikling av Vennesla, overskygger en liten kostnadssprekk.

- Vennesla er satt på kartet og vi har snudd pessimisme i gågata til optimisme. Vi har fått ekstremt mye for pengene, sier Etsy Jensen.

Ni dager neste år

Evalueringen er ikke ferdig, men Etsy Jensen er allerede klar med konklusjonen:

Julegada i år  skal foregå fra fredag 13. desember til lørdag 21. desember – altså en dag mer enn i fjor.

- To lørdager vil gi rekordhandel, ler Alexander Etsy Jensen.

I den videre evaluering skal det ut spørreundersøkelser til både butikker og de som solgte i bodene. Målet er å «fininnstille» slik at Vennesla til juil i år får et enda bedre arrangement.