Følgende pressemelding og informasjon er nå kommet fra Julegada-komiteen:

Kriseledelsen i Vennesla sa tirsdag morgen at Julegada kan fortsette hvis Julegada-komiteen etterkommer alle råd og regler som nå innføres for å redusere korona-smitten. Kriseledelsen minnet om at regjeringen ikke har innført innskjerpelser for handelsaktivitet i kjøpesentret og hovedgatene i bygd, by og tettsteder.

På et møte tirsdag klokka 11.00 bestemte Julegada-komiteen seg for å fortsette. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane deltok på møtet. Han er svært tilfreds med måten Julegada agerer på.

- Vennesla har omtrent samme smitte som landet før øvrig. Det betyr at det ikke bare er naturlig, men også klokt, å følge nasjonale råd og regler. Vi skal ikke være mildere, men heller ikke strengere enn landet for øvrig. Det er også mindre smittefare utendørs enn innendørs, sier Dalane.

- Julegadakomiteen har satt seg godt inn i regelverket og jobber for å tilpasse arrangementet til disse reglene og rådene. Da er jeg som kommuneoverlege tilfreds. Dette er god jobbing med smittevern, sier han.

I de nasjonale rådene står for eksempel dette:

  • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
  • Treff andre utendørs når det er mulig.
  • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
  • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. 

Tilpasser arrangementer:

I Julegada og Kulturhuset vil arrangementene bli tilpasset reglene om maks 50 på tilviste plasser innendørs og maks 100 uten tilviste plasser utendørs. Vi vil øke antall vektere noe, slik at vi trygger folk og sier fra når noen er for nærme hverandre eller burde hatt munnbind. Vi ønsker ikke å ramme forestillingene der mange barn og ungdommer har forberedt seg i ukesvis.

En rekke av konsertene i PM5 på Hunsfos vil bli avlyst. Konserten tirsdag kveld går som planlagt, siden nasjonale regler ikke innføres før klokka 24.00. Agnar Espegren vurderer å flytte noen konserter utendørs. Inne er det maks tillatt med 50 på tilviste plasser. Ute kan man være kohorter på 3 ganger 200.

Dere må følge med på Julegada.no og Julegada på facebook.

Uttalelser:

Leder av Julegada-komiteen Odd Grønberg: - Julegada er også folkehelse. Det er viktig at vi er ute og treffer folk, uten å isolere oss. Jeg minner om at regjeringen oppfordrer til å møtes ute. Derfor gleder jeg meg til fortsettelsen. Det skal være trygt og hyggelig å være i Julegada i Vennesla.

Annette Jakobsen i Frivilligsentralen: - Vi må ikke glemme at det er fullt av folk på kjøpesentre og bygater over hele landet – vi må ikke være strengere i Vennesla enn andre steder heller. Julegada er viktig for både kulturlivet og butikkene og mange enkeltmennesker. Jeg er stolt over Julegada, som skaper handel og gode opplevelser i Vennesla – på en trygg måte, sier hun.

Anstein Voreland i Kjøp i Vennesla: - Det er viktig for julehandelen at Vennesla ikke stenger ned aktiviteter som er tillatt å holde åpent, og som er åpent i andre kommuner og på andre steder. Så skal vi i butikkene jobbe ekstra godt med smittevern.

Agnar Espegren, Hunsfos Opplevelse: - Jeg er glad vi fortsatt kan skape aktivitet og sikre julehandel i Vennesla, og det er viktig at vi også greier å holde oppe aktiviteten i bodene. Mine og andres arrangementer blir som sagt alle sammen gjennomgått og tilpasset smittevernreglene. Jeg håper vi kan få til noen konserter ute, men vi må komme tilbake til dette.