- Vi fatter det neste ikke. Julegada er julehandel, men også en enorm mobilisering av kulturliv og frivillige - og særlig barn og ungdom, sier leder i Juelgadakomiteen Alexander Etsy Jensen, som nå storgleder seg til åpningsdagen. 

Fredag 13. desember klokka 1600 braker det løs med et forrykende åpningsshow og flott Lucia-opptog.

Julegada er plassen hvor mennesker skal ha gode møter og opplevelser - og hvor hundrevis av unge skal oppleve mestringsfølelse fordi de gir noe til lokalsamfunnet og publikum.

Hundrevis av barn og unge fra kulturskolene i Vennesla, Kristiansand og Birkenes, ungge og voksne fra korps, lag, foreninger, alle ungdommene ved Kristen Videregående Vennesla, alle voksne som skal jobbe friivillig som vakter osv osv osv. Hele bygda er involvert.

Samtidig kommer noen av landets fremste artister  til bygda for å underholde i det store teltet, som Kim Rysstad med sin fantastiske stemme og Alexx Alexxander med sitt utrolige trylleshow.

Det vil syde i år også når selgere og utstillere i over 80 boder til tilby sine varer og tjenester. Tivoli kommer. Verdens første miljøvennlige drive-in-kino skjer på Hunsøya. Konserter, opplesning, teater, drama, dans....

I sum blir Julegada en kultur og handlefest med over 200 ulike arrangementer. 

Vi venter mellom 50.000 og 100.000 mennesker de ni dagene Julegada varer. Derfor har kommunens fremste  eksptert på å drifte store arrangementer, kultursjef Arnstein Håkonsen, tett dialog med politi, brannvesen, helse vesen og Røde Kors om sikkerhet og beredskap.

Vi tar forbehold om endringer, men vedlagt er programmet dag for dag, scene for scene, time for time slik det ser ut to uker før det braker løs. 

Minner også om Julegada-appen og julegada.no hvor du kan finne alt du trenger.

PRGRAMMET I PRINT-VENNLIG VERSJON PDF document ODT document