Styringsgruppa for julegada har i dag bestemt at Julegada 2020 utsettes til 2021. Dette med bakgrunn i koronasituasjonen. Aktørene i styringsgruppa vil likevel fortsette arbeidet utover høsten for å se på om det er tiltak som kan gjennomføres på en trygg måte i fellesskap eller hver for seg. Målet er fremdeles at vi skal ha aktiviteter og tiltak til beste for trivsel og handel, men med de begrensninger som smitteverntiltakene setter.