Telefon:
38 13 74 24 (jordmor)
38 13 74 15 (skranke/ekspedisjon) 

Besøksadresse: Enhet for barn og familie, Hunsøya. 

Hva tilbyr vi

Våre jordmødre gir deg oppfølging i svangerskapet etter ditt eget behov. Vi ønsker å møte deg så tidlig som mulig i svangerskapet og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Din partner er selvsagt velkommen til konsultasjonene.
Svangerskapskontrollene skjer i samarbeid med fastlege for å bidra til god helse for deg og ditt barn.

Vi undersøker din og barnets helse. Jordmor samarbeider bredt tverrfaglig og henviser videre ved behov. Vi samarbeider med gynekologer og fødeavdelingene ved Sørlandet Sykehus.

Jordmor tilbyr samtale om levevaner, samliv, prevensjon, fødsel, amming og spebarnstid. Du og din partner kan komme med spørsmål, tanker og eventuelle bekymringer som opptar dere.

Etter fødsel og hjemkomst fra fødeavdelingen tilbys tidlig hjemmebesøk av jordmor.

Jordmortjenesten er gratis.

For alle ansatte i Vennesla kommune gis tilbud om individuell tilretteleggingssamtale (trekantsamtale) på arbeidsplassen med deg, din nærmeste leder og jordmor tilstede. Vi ønsker å hjelpe deg slik at arbeidssituasjonen blir så god som mulig mens du er gravid.

For andre gravide i arbeid, vil selvsagt også arbeidssituasjonen være et tema på svangerskapskonsultasjonen.

Foreldreforberedende kurs

Vi holder jevnlig foreldreforberedende kurs. Kurset går over 4 kvelder à 1,5 time og er i samarbeid med fysioterapeut- og helsesøstertjenesten.

Gravid og usikker

Er du i tvil? Jordmor tilbyr samtale om uplanlagt graviditet, og kan gi deg råd og veiledning.

Hvordan ta kontakt med jordmor

For timebestilling til jordmor kan du ringe til ekspedisjonen på helsestasjonen tlf. 38 13 74 15

Anbefalte lenker og nettsider