- Dere unge er det mest dyrebare Vennesla kommune har. Det aller mest dyrebare vi har. Derfor vil vi at dere skal ha det godt, sa ordfører Nils Olav Larsen.

Han åpnet konferansen med å sammenlikne sosiale medier med da Alfred Nobel fant opp dynamitten.

- Fantastisk framskritt for alle som bygde tunneler. Noen andre brukte sprengkraften til å lage våpen som drepte. Sånn er sosiale medier også. Det kan brukes til godt, men også til det mest forferdelige. Vi må snakke sammen om dette slik at vi velger det gode.

Ordføreren minnet om at en blåveis i øyet kun varer noen dager, mens ord har kraft til å ramme og prege mennesker for livet.

Bilde av Indira
Indira Derviskadic

Inkluderende Vennesla

- En fantastisk viktig dag for dere og oss. Vi vil jo at dere unge skal ha det best mulig og tryggest mulig – også på nettet, sa SLT-koordinator Indira Derviskadic .

Hun arrangerer konferansen sammen med Inkluderende Vennesla, som er en sammenslutning av  menigheter, frivillige lag og foreninger, Frivilligsentralen, Moonlight og en rekke kommunale instanser.

Ungdom lever mer og mer av livene sine på digitale medier, og i fjor ble det fokus på nakenbilder. I noen elevgrupper ble dette et problem også i Vennesla. Dermed kom tanken om en egen storkonferanse for å snakke om sosiale medier – både det gode og det farlige.

- Barn og unge må bli mer bevisste. Og vi voksne må følge med. Akkurat som ungdommen trenger rollemodeller og forbilder de kan følge ellers i livet, trenger de det også på sosiale medier. Vi må veilede dem, sier Derviskadic.

 

500 ungdommer var på plass da Inkluderende Vennesla inviterte til konferanse om sosiale medier.
500 ungdommer i Filadelfia for å lære om sosiale medier.

Fire foredragsholdere

Konferansen i Filadelfia ble delt i to. På formiddagen snakket de fire foredragsholderne til elevene fra Vennesla ungdomsskole, ungdomsskolen på Skarpengland og en del av elevene ved Vennesla videregående skole, samt en del lærere og andre kommuneansatte.

På kvelden snakket de fire om de samme tingene, men nå var foredragene rettet mot foreldre og voksne. Nesten 100 foreldre var påmeldt til kveldsopplegget.

Bodil Froberg Gausdal fra politiet snakket om hva som er lovlig og ikke lovlig og de strafferettslige konsekvensene.

Stefan Fischer Høyrem fra Universitetet i Agder har forsket på sosiale medier. Han snakket om «Du er til salgs» og hvordan sosiale medier fungerer.

Irene Sande er barnevernspedagog og seksualitet-rådgiver. Hun snakket om seksualitet på sosiale medier.

Stefan Dahl er polfareren som har vært både på Sørpolen og Nordpolen. Han snakket om hvordan vi skal håndtere livet når de vanskelige tankene kommer.