UDI (Utlendingsdirektoratet) har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge på tillatelser eller visumfritt besøk som løper ut, kan fortsette å være her inntil videre og at alle flyktninger fra Ukraina gis kollektiv beskyttelse. Dette forenkler behandlingen av oppholdssøknad.

Oppdatert info:

Alt om søknad og regler oppdateres hele tiden på UDIs spesialsider om krisen i Ukraina. Her vil du finne oppdatert informasjon om utreise fra Ukraina og innreiste til Norge, oppholdstillatelse, visum og asyl.

Registering:

Alle må ikke lenger til nasjonalt mottakssenter i Råde for å registrere seg. Fra onsdag 16. mars kan asylsøkere fra Ukraina, som ikke oppholder seg på Østlandet, registrere seg i sitt lokale politidistrikt. På Agder skjer denne  registreringen i Kristiansand, ofreløpig ved Kristiansand politistasjon i Tinghuset.

Les mer om registrering hos politiet her.