- Ting kan endre seg fort, men lokale forbud er ikke nødvendig nå. Viruset har  den siste tiden smittet internt i husstander og når folk er på besøk hos hverandre. Da er oppfordring om avstand en bedre løsning enn enda et ekstra regelverk, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Sammen med kommuneoverlegen oppfordrer han til å avlyse unødvendige arrangementer og sammenkomster, ha så få nærkontakter som mulig, bruke munnbind når du er nær andre og ellers følge smitterådene nøye.

- Men hva er et  unødvendig arrangement?

- Her har ikke kommunen klare ja og nei-svar – og den enkelte må kjenne på hva er nyttig og hva som er risiko. Egentlig tror jeg dette går veldig greit og at de fleste kjenner hva som er den kloke avgjørelsen. Vi har for eksempel i ett år bedt om at ingen foretar unødvendige reiser. Jeg har tillit til at innbyggerne kan vurdere dette godt, svarer ordføreren.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane supplerer: - Det er det samlede trykk av møtepunkter som er viktig. Får vi ned antallet treff, får vi ned smitterisikoen. Hvis alle gjør sitt, kan vi slippe forbud og vi kan fortsette med å skjerme aktivitetene for barn og ungdom. De trenger å ha det som normalt som mulig, så får heller vi andre avlyse litt ekstra, sier han.

Ramadan, Eid og 17. mai

Vi er inne i en periode som normalt betyr mange sosiale sammenkomster både inne og ute. Det er svært viktig å følge rådene om ikke å samle mer enn fem i egen bolig og ikke samle mer enn ti til private arrangementer i leid lokale. Her er det viktig at vi hjelper og råder hverandre og informerer hverandre.

Ute kan flere samles. Hva 17. mai gjelder vil det komme utførlig informasjon senere. Det er viktig å holde avstand – også under ramadan.

Helsenorge om korona og ramadan

Muslimsk dialognettverk om korona og ramadan

Muslimsk råd norge om korona og ramadan

De viktigste rådene

  • Helst avstand på to meter
  • Munnbind inne når avstanden ikke kan sikres
  • Host i albuen
  • Vask hendene ofte
  • Vær hjemme med en gang du har symptomer
  • Test deg kjapt ved symptomer
  • Ha oversikt over nærkontaktene dine – i tilfelle karantenesituasjon

Smitten siste uke

Vi har registrert ni smittede siste uke, og 24 til sammen i april. 11 personer er i isolasjon og siste uke er 75 nærkontakter satt i karantene. Hvor mange som i tillegg er eller har vært i ventekarantene, registreres ikke, men det er ganske mange. Fredag morgen var smittetrykket 140 pr. 100.000 innbyggere i Vennesla. Det er nokså likt med landsgjennomsnittet.

Smittesituasjonen er både under kontroll og ustabil samtidig. Vi har få ukjente smitteveger og ukontrollert smitte. Samtidig er det snakk om et virus som nå smitter ganske intenst lett – og derfor kan ting forandre seg fort.

Næringslivet

Arbeidsledigheten har stabilisert seg på mellom 3,0 og 3,2 prosent. Den går ikke ned som den gjorde, men den er på et lavt nivå og lavere enn for Agder som helhet.

Optimisme preget det månedlige møtet mellom kommuneledelsen og næringslivet denne uka. De store entreprenørbedriftene øker for eksempel bemanningen. Den lokale sparebanken melder om en god situasjon. Det er noe bekymring for hva økte priser på byggvarer og redusert oppstart av nye boliger kan bety på sikt.

Vennesla har fått tildelt 1,8 millioner som skal deles ut i kompensjon til bedrifter som er hardt rammet av korona- uten å komme inn under de andre statlige ordningene. Søknadsfrist er 1. mai du finner søknadsmulighet på tilskuddsprotalen