I Vennesla er smitten passert 515 tilfeller pr. 100.000 innbyggere. I Norge er samme tall 302 og for Agder 300. Det er viktig å redusere smittenivået og risikoen  i noen uker til – inntil alle som skal vaksineres er vaksinert.

Gult nivå

- Gult nivå betyr at langt færre barn og unge blir rammet hvis det kommer et smittetilfelle. Gult nivå vil redusere smittetrykk og smitte, men også sikre at barna kan gå på skolen. Vi ser at smitten den siste tiden har ført til enormt press på testing og på flere skoler må mange elever være hjemme i karantene mens de venter på testing, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalene.

Smitte på grønt nivå fører fort til at nesten hele skolen må testes, har de siste par ukene vist. Smitte på gult nivå vil redusere omfanget til enkelt-klasser og kohorter. Kriseledelsens viktigste begrunnelse er at gult nivå vil sikre at flere elever kommer på skolen som vanlig.

Gult nivå, som betyr gjeninnføring av kohorter, delte friminutter også videre, innføres i første omgang fram til høstferien, men situasjonen vil bli vurdert underveis. Det gjelder kommunens barne- og ungdomsskoler. De videregående skolene bør håndteres likt i et regionalt perspektiv. Hver skole vil informere gjennom sine kanaler om hva gult nivå betyr for den enkelte skole.

Barnehagene fortsetter på grønt nivå. Der er smittefaren minst, sykdomsfaren minst og smittetrykket lavt. Vi har kun ett tilfelle av smitte i en barnehage.

Hjelpe de unge

Det er viktig å understreke at barn og ungdom i over ett år hatt ganske strenge smitteregimer med redusert sosial aktivitet. I lange perioder var også fritidsaktiviteter redusert eller stengt. Kriseledelsen og kommuneoverlegen vil derfor ikke innføre begrensninger i fritidsaktiviteter eller sosial aktivitet utenom skoletiden.

- Nå er det alle oss andre sin tur til å hjelpe barn og unge, etter at de har hjulpet oss. De fleste voksne er nå vaksinerte. Nå må vi alle ta noen uker dugnad til for å redusere smittetrykk.  Vi må gjøre den jobben for våre barn og unge til de barne- og ungdomsgruppene som også skal vaksineres, er vaksinert, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Tre sjekkspørsmål!

Vi må holde avstand, redusere sosial kontakt, treffe færre mennesker og huske håndhygiene og å være hjemme når vi er syke. Tre spørsmålet er lure å stille. Kan du ikke svare ja på alle, kan du heller droppe aktiviteten:

  • Er det lov?
  • Er det viktig?
  • Er det lurt?

Mange står ekstra på

Ordføreren roser alle som de siste dagene har lagt ned en enorm innsats. Han takker spesielt smittesporere og testpersonale som jobber under spesielt høyt press. Han takker også ansatte i skoler og barnehager som har ekstra mye nå. Vaksinasjonspersonell får også en takk. De står på videre for å få oss ut av pandemien.

Vaksine

Vi hadde drop-in vaksinering i Venneslahallen torsdag. Det kommer færre til vaksinering nå både i Vennesla og andre kommuner. Vi ønsker fortsatt sterkt at de som ikke er vaksinert, ombestemmer seg og ber om vaksine. Neste uke skal 16. og 17-åringene vaksineres. Det blir vaksinasjon i skoletiden 8. og 9. september. De enkelte får informasjon.

Vi har også startet planlegging av vaksinering for de mellom 12 og 15 år. Du må ha fylt 12 år for å få vaksine, er regelen. Vi regner med å vaksinere denne gruppen i løpet av to, til tre uker – men detaljene kommer senere.