Jorunn Sagen Olsen i Frivilligsentralen har allerede brukt appen Frida en god stund. FRIDA står for Frivilligsentralenes Data Administrasjonsverktøy.

Nå skal prosjektleder May-Lene Uberg i kommunen også koble på 10-15 kontaktpersoner i de ulike enhetene i helse og omsorg.

- Vi begynner med kontaktpersonene. På sikt kan vi ser for oss at mange flere ansatte er koblet på. Nå begynner vi med et lite utvalg for å teste og prøve ut systemet, forteller Uberg.

frida2[1]

Bestille følgevenn eller snømåker . . .

- Og hva er så poenget for innbyggerne i Vennesla?

- Tenk deg at en hjemmesykepleier besøker en eldre dame. Hun skulle gjerne hatt en følgevenn til legen om to dager, eller hun skulle hatt hjelp til å måke verandaen for snø. Om kort tid kan kontaktpersonene i kommunen legge inn denne kvinnens ønske som en «bestilling» i FRIDA. I andre enden er frivillige som ønsker å bidra. Så kobler vi dem, forteller Uberg.

Jorunn Sagen Olsen har allerede brukt FRIDA en stund. Over 200 frivillige er allerede registrert i systemet. En av funksjonene i FRIDA er sms-tjenesten for å sende forespørsel til frivillige. Der Jorunn Sagen Olsen før måtte ringe mange, kan hun nå sende én melding gjennom app,en.

- Vi bruker også systemet til å sende ut oppdrag til de frivillige, ut fra hvilke interesseområder de har. Når kommune-modulen kommer på plass, kan kommunen sende bestillingen uten mellomledd. Meningen er at det skal gå nesten av seg selv å bestille frivillige til et oppdrag, forteller Sagen Olsen.

Trenger flere frivillige!

Nå ønsker hun kontakt med flere frivillige – gjerne folk som kan ta på seg enkle oppdrag som å følge til frisør eller lege, handle eller hjelpe med andre småtjenester.

Det nye systemet vil gjøre det enklere å administrere frivillig arbeid, enklere å være frivillig og enklere å be om hjelp.

Bilde av logo

Seks land deltar

FRIDA-utviklingen er en del av et Nordsjøsamarbeidet og Interreg-prosjekt i EU-regi.  Det heter In for care og handler om informal care (uformell omsorg) og handler om omsorgen som utøves av pårørende og frivillige.

Det er Universitetet i Agder som styrer på norsk side. Vennesla er partner sammen med Songdalen og sekretariatet i Region Kristiansand. I tillegg er Grimstad kommune med som samarbeidspartner. Prosjektet følges også av en forsker som tar doktorgrad.  De andre landene som er med, er Belgia, Skottland, Nederland, Danmark og Sverige.

Lærer av hverandre

Norge og Europa går mot stadig færre i arbeidsaktiv alder og stadig flere eldre. Omsorgsbehovene øker, og det er viktig å lære av hverandre.

- I Belgia satses det for eksempel stort på frivillighet når nye bolig-komplekser planlegges. Belgierne er opptatt av hvordan få naboer til å være en støtte for hverandre.  De legger til rette for at unge og eldre, familier, studenter og pensjonister skal bo sammen. Da kan de være ressurser for hverandre.

I Skottland er de flinke på å rekruttere studenter som frivillige inn i helse- og omsorgstjenestene. Studentene får attest etterpå – og de kan bruke innsatsen som argument når de skal søke jobb senere.

- Skal vi løse de store omsorgsutfordringene, må vi få til bedre samhandling mellom kommuner  og frivillig sektor, sier May-Lene Uberg og Jorunn Sagen Olsen.

Sluttkonferansen for det store EU-prosjektet skal være til høsten. Deler av den vil foregå i Vennesla.