- Det er viktig å redusere antall nærkontakter også blant barn og unge for å hindre smitten i å bre seg. Samtidig må vi sikre at det er nok folk på jobb i barnehagene, og der er utfordringer nå som vi må forvente økt smitte, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalene.

Følgende tiltak:

Disse tiltakene innføres av Vennesla kommune som skoleeier og barnehageeier:

  • Så fort som praktisk mulig innføres gult nivå i alle kommunale barnehager og skoler og SFO.
  • Fra onsdag innføres redusert åpningstid i SFO og barnehager fra klokka 08.00 til 15.30. Det blir egne ordninger for foreldre med arbeid i samfunnskritiske funksjoner.
  • Fra onsdag innføres hjemmeundervisning i ungdomsskolene og der det ellers er hensiktsmessig med hensyn til kapasitet og ansatte.
  • Skolene starter juleferien ved ukeslutt. Siste skoledag blir altså fredag 17. desember. Skoleåret forlenges dermed inn i sommerferien i juni.
  • På kriseledelsens møte klokka 14.30 ble dette den foreløpige konklusjonen.
  • Vi ber om at de private barnehagene også følger opp anbefalingene og tiltakene fra kommunen.
  • Tiltakene varer i første omgang ut uke én

Sporing:

Det jobbes også svært iherdig med å øke bemanning og kapasitet innenfor smittesporing og testing. Vi er i gang med å hente inn folk for minimum en dobling av bemanningen til disse helt avgjørende tjenestene. En ting er spesielt viktig: Dere innbyggeren må hjelpe sporerne så godt dere kan. Har dere færree nærkontakter enn før, og god oversikt over dem, letter det smittevernarbeidet betydelig.

Ny informasjon i morgen

Kriseledelsen vil nå avvente regjeringens pressekonferanse om nye nasjonale tiltak som starter klokka 20.00. Det blir så ett nytt møte i kriseledelsen i morgen tidlig klokka 08.00.

I etterkant av dette kommer ny informasjon og smitteoppdatering og oppdatering av hjemmesidene. Det blir ikke sendt ut mer info i kveld. Vi oppfordrer alle til å følge med på nasjonal informasjon og følge denne opp.