Vennesla skole blir ferdig til skolestart!  Det er lagt ned en formidabel innsats fra de som jobber med skole, de som jobber med bygg og de som har bygd. Uteområdene blir også i stor grad ferdige.

«De sa vi ikke kunne gjøre det, men vi gjorde det», var mottoet på OL på Lillehammer, og det passer på denne store om- og utbyggingen av Venneslas største skole.

Sammen med rektor Svein A. Hornnes, prosjektleder Tellef Mykland, enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset og fung. Kommunalsjef Ingrid Konsmo tok vi en titt på de nye lokalene på selveste siste skoledag onsdag.

skole7 (2)

Gleder seg

De ansatte har allerede vært på befaring. Også de som kommer fra Samkom og Hunfoss. Rektor snakker om en samlet gjeng som oser av forventning og glede.

- Innflyttingen er faktisk allerede i gang. De kommende ukene vil det komme masse utstyr fra Samkom skole og Hunsfoss skole. Vi utnytter ferien og nå er det mye logistikk som skal stemme, sier rektor Hornnes og viser et rom som allerede er fylt opp med musikkinstrumenter fra Samkom.

Det nye hovedbygget får 2700 kvadratmeter med skolelokaler. Den gamle hadde bare 1200 kvadratmeter.

Et praktbygg

Å vandre i gangene er en stor opplevelse. Fasaden er delvis i tre og skal være vedlikeholdsfri. Inne er det flotte, lyse og fargerike lokaler. Hvert eneste klasserom har absordenter på veggene for å skape god akustikk. Den nye skolen preges av store vindusflater mye lys – og den er bygd opp avdelingsvis. Den er blitt et praktbygg.

Hvert trinn får egen inngang, egen garderobe, egne klasserom og egne grupperom. Det er rundt seks klasserom og seks sju grupperom til hvert trinn.

I første etasje går man inn via hovedinngangen. I andre etasje går man inn på en forhøyning på baksiden og i tredje etasje går man inn via trapp.

-Vi tenker også en soner i uteområdene. Dette gir en helt annen ro på en skole, og mulighet for å skape miljøer. Den store skolen vil på mange måter bestå av sju mindre skoler – en for hvert trinn. Vi får masse muligheter og masse fleksibilitet, sier rektor Hornnes.

Under en pandemi som korona er en slik organisering svært verdifull. Mange skoler har lært under pandemien hvor verdifullt for miljøet det kan være med ulike tider for friminutter og soner i skolegården.

- Norgesrekord

Rektor Svein A. Hornnes  og de ansatte har vært tett på hele prosessen. Det har vært et unikt godt samarbeid mellom skolens folk, de som prosjekterer og planlegger bygg og entreprenør BRG som bygger.

- Jeg må få lov å rose BRG og byggeleder Erling Knutsen for svært gunstig samarbeid og vilje til fleksibilitet og evne til å finne nye løsninger, sier prosjektleder Tellef Mykland.

For eksempel ble man enige om å endre på inngangene. Først var planen trapper til lokalene i andre og tredje etasje. Nå har man bygd gode avsatser på baksiden. Dermed kan elevene komme rett inn i garderobene.  Et annet eksempel er teknisk rom. Det skulle ligge inne i bygget. Nå er det flyttet til taket og betydelige arealer kan brukes til andre ting, blant annet er det blitt plass til egen bod for leker og utstyr til de yngste elevene. Det er også tenkt solceller på taket.

- Jeg må få lov å sitere arkitekt Jon Gunnar Akason i HR Prosjekt. Som arkitekt er han veldig imponert over de han har samarbeidet med i Vennesla. Han mener Vennesla kommune må ha norgesrekord i rask, effektiv og tilpasningsdyktig prosjektledelse. Det er ikke ofte en skole planlegges og bygges på så kort tid, sier Inger C. Neset.

skole8

Økonomien i rute

Utover sommeren vil skolen gradvis bli ferdig og innflyttet. Samtidig begynner del to av prosjektet, som er renovering og noe ombygging av de gamle skolelokalene.

Økonomien i prosjektet er fortsatt under kontroll og god, og vi siterer fra tertialrapporten:

«Prosjektet er i rute både i forhold til budsjettet og framdriften. Trinn II som er ombygginger i eksisterende bygg er under prosjektering og vil delvis bli gjennomført i sommer.  Når det gjelder ombyggingen vil prisstigningene i markedet medføre en høyere økonomisk risiko enn normalt.»

Uteområdene blir ferdige

Mange har vært og er opptatt av uteområdene rundt Vennesla skole. Mye blir ferdig i ferien. Kort sagt blir alt ferdig, bortsett fra rundt gamle festplassen.

  • I heia opp mot Vennesla videregående er allerede tre gapahuker på plass og snart ferdige. Her blir det et flott turområde.
  • Ut mot skolevegen vil følgende skje: Så fort sørcup er ferdig tas modulene ut mot vegen ned. Da begynner arbeidet med nytt overvannsystem og opparbeidelse av sandlekeplass med masse utstyr. Det kommer også noen gjerder.
  • Skolegården foran nybygget (nå anleggsområdet) vil i sommer bli opprarbeidet med en rekke lekeapparater, blant annet seks husker, klatrestativ, husker for rullestolbrukere, basketball og mye mer.
  • På festplassen kommer dekkjungel, pannabane på 14 ganger 16 meter, parkouranlegg og mye mer på festplassen. Her er også stor fotballbane. Arbeidet med opparbeidelse av Festplassen deles i to slik at halve plassen alltid er åpen for lek.
  • Noen moduler mot kirka skal stå til 2026. Når disse fjernes vil også dette siste området opparbeides med leke- og aktivitetsplass.