På vegne av VEF mottar Einar Løvdal prisen for årets inkluderingsbedrift av fylkesordfører Arne Thomassen. Bak VEFs daglige leder Rune Carlsen
På vegne av VEF mottar Einar Løvdal prisen for årets inkluderingsbedrift av fylkesordfører Arne Thomassen. Bak VEFs daglige leder Rune Carlsen

Tradisjonen tro deles de to viktige prisene ut under Vennesla Næringsforenings julelunsj. Vennesla kommune har gjort bekjempelse av utenforskap til en hovedoppgave. Det er svært viktig å fokusere på de mange som er rause og åpne og strekker seg langt for å inkludere andre.

Vennesla næringsforening og Vennesla kommune – representert ved NAV Vennesla, samarbeider om inkluderingsprisen for 2021. Prisene som deles ut skal gi en honnør og oppmerksomhet til noen som gjør en spesielt god innsats med inkludering i arbeidslivet, og vi ønsker at prisen også kan være en motivasjon til bedrifter og enkeltpersoner til å sette fokus på det samme.

- Flere gode kandidater er foreslått til de to prisene som deles ut. Likevel har det i år ikke vært tvil om vinnerne – som fremstår som svært verdige prisvinnere, sa fylkesordføreren da han delte ut prisene.

Hver av vinnerne fikk diplom og et bilde – begge laget av Elise Osmundsen fra Vennesla.

Her er juryens begrunnelser:

Årets inkluderings ildsjel 2021:

 «Olav Aas Lyngby er en jordnær, inkluderende og åpen leder som ser den enkelte. Han er en solid bauta som våger å gi alle mennesker muligheter, hans inkluderende holdninger gjennomsyrer alle ledd i organisasjonen og bidrar til at alle som kommer til Kvarstein skole føler seg sett, hørt og forstått. Kulturen og holdningene i hele organisasjonen gjør Kvarstein skole til en flott arbeidsplass som har bidratt til inkludering gjennom mange år. For Olav er alle like viktige. Han stråler når han snakker om arbeidssøkere som ved første møte er lut rygga og tappet for selvtillit og innen kort tid blomstrer og blir høyt verdsatt. Olav har bidratt til at mange arbeidssøkere under oppfølging fra NAV Midt-Agder har fått ordinært arbeid i perioden han har vært rektor.  Han er løsningsfokusert og ser muligheter. Han er genuint opptatt av at alle mennesker fortjener en sjanse. Han er en god rollemodell for alle oss andre i arbeidslivet.»

Årets inkluderingsbedrift 2021:

«VEF har gjennom flere år vist særlig positive holdninger til inkludering i arbeidslivet. De oppleves som profesjonelle og rause i møte med arbeidssøkere. NAV Midt-Agder har hatt langvarig samarbeid med VEF om flere arbeidssøkere, som er gitt muligheter både for jobbsmak, utprøving og for ordinært fast arbeid. VEF er opptatt av ressursene til hvert enkelt menneske og ikke begrensningene. Tilbakemeldingen vi har fått fra arbeidssøkerne som har fått muligheter i VEF er at VEF har et inkluderende arbeidsmiljø og at de møter hvert enkelt menneske på en god måte. De tar godt vare på sine ansatte, og de er gode på tilrettelegging der det er behov. VEF har vist seg som en god rollemodell for andre arbeidsgivere.»