Ny tradisjon

Det er første gang av NAV Vennesla samarbeider med Vennesla Næringsforening om en egen inkluderingspris. Regjeringen har bedt om en inkluderingdugnad for å få flere mennesker inn i arbeidslivet. Utenforskapet må gjøres noe med.

Prisene ble delt ut under næringsforeningens julelunsj i kongesalen på Vigeland Hovedgård fredag ettermiddag.  I Vennesla kommune er bedre  levekår gjennom økt inkludering ett av hovedmålene i kommuneplanen.

Linda Fagerheim

Derfor er det ekstra gledelig at ildsjel-prisen gikk til  hele kommunens «kjøkkensjef» Linda Fagerheim.

Juryens begrunnelse:

"Årets ildsjel er en person med særlig inkluderende holdninger. Hun fremstår med et brennende engasjement for inkludering i arbeidslivet, og et inkluderende fellesskap. I sin rolle som enhetsleder i Vennesla kommune, ser Linda Fagerheim ressursene som ligger i den enkelte og er opptatt av å gi mennesker muligheter. Hun strekker seg langt, er kreativ og hun er oppriktig opptatt av inkludering. Linda er gjennom sin inkluderende ledelse en god rollemodell for andre ledere."

Ordfører Nils Olav Larsen delte ut prisen, ett diplom og et kunstverk laget av Venneslas egen Elise Osmundsen Renstrøm.

I takketalen sa Linda Fagerheim:

- Hvis jeg først skal få pris, ville jeg ha denne. Inkludering er så viktig. Mange står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn. Vi må ikke stenge dører, men åpne dører.

Betonorte ved Sigmund Lunden, Thomas Ellingsen og Inge Paulsen

Betonorte AS

Årets inkluderingsbedrift ble Betonorte AS, og Sigbjørn Lunden, Thomas Ellingsen og Inge Pualsen tok i mot bilde og diplom.

Juryens begrunnelse:

"Bedriften har gjennom 2018 vist særlig positive holdninger til inkludering i arbeidslivet. Bedriften viser romslige holdninger, ser ressursene som ligger i den enkelte, og har gjennom dette lagt til rette for kvalifisering og arbeidsmuligheter for mennesker som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet. Betonorte er tydelige på at inkludering er en grunnleggende verdi for virksomheten, og slik juryen ser det fremstår Betonorte som en god rollemodell for andre virksomheter."

I takketalen sa Sigbjørn Lunden:

-Vi skal ikke dømme, men heller løfte opp. Vi har alle gjort tabber, men noen betaler i mange år for en dumhet i ungdommen. Vi lever i en kynisk verden. Karakterer i skolen, A og B-lag på fotballbanen. Alt måles. Men vi er jo bare mennesker og vi må hjelpe hverandre. Hvis vår bedrift gjør verden litt mindre kynisk, er jeg veldig fornøyd.

Hver femte utenfor

Siren Olsen i NAV minnet om hvor viktig inkluderende arbeidsliv er. Hver femte i alderen 20 til 64 år står utenfor arbeidslivet. Mange vil inn. Hun sa at det er tøft å være den som føler seg ubrukelig fordi man ikke kalles inn til et eneste intervju og alltid havner nederst i bunka.

Vi trenger hver eneste, fortsatte hun. Olsen viser til at velferdssamfunnet avhenger av at flere hjelpes inn i arbeidslivet i stedet for å støtes ut.

Ordfører Nils Olav Larsen minnet om Venneslabrua-prosjektet for å få skoleungdom til fagbrev og fast jobb, og han sa at Vennesla skal være kjent som ei inkluderende bygd.