I første streikeuttak har LO Kommune, Unio og YS-K samlet tatt ut 12.548 medlemmer. Akademikerne har ikke meldt plassfratredelse for noen medlemmer i denne omgang.

Vennesla er ikke tatt ut i første streikerunde, og våre virksomheter blir altså ikke rammet. Dette kan endre seg ved eventuelle ekstra streikeuttak.

På Agder er 1233 medlemmer tatt ut i streik i første uttak, og det er disse virksomhetene som rammes hvis det blir streik når onsdag blir til torsdag ved midnatt 27. mai:

Agderfylkeskommune, Agder kommunale støttetjenester, Arendal Eiendom, Arendal kommune, Aust-Agder museum, Bykle kommune, Farsund kommune, Flekkefjord kommune, Interkommunalt arkiv, Kristiansand kommune, Lindesnes kommune, Lyngdal kommune, Tvedestrand kommune og Åmli kommune.