I første streikeuttak har Unio tatt ut over 7000 medlemmer i 21 kommuner og 16 fylker, men altså ikke Vennesla. Akademikerne har foreløpig ikke meldt noen ut i streik.

Det er disse to sammenslutningene som mekler med KS denne uken. De to store gruppene, LO Kommune og YS-K, som organiserer flertallet av de kommuneansatte, sa ja til mellomoppgjøret allerede 1. mai.

På Agder er det Grimstad og Kristiansand som rammes hvis det blir streik midnatt 24. mai. I disse kommunene er 698 ansatte i helsesektoren og skolesektoren i kommunen og fylkeskommunen tatt ut i streik.

Enkelte videregående skoler i Kristiansand kan bli rammet, og det kan få konsekvenser for elever i Vennesla. For nærmere informasjon om dette henvises det til skolene og www.vaf.no og de respektive skoler.