Det tidligere annonserte informasjonsmøtet om reguleringsarbeid for Dueheia Næringspark på Grovane med tilrettelegging for batterifabrikk utsettes med henvisning til Koronasituasjonen. Batterifabrikkens plassering kan også endre premissene for planarbeidet. Det vil bli satt opp nytt informasjonsmøte på et senere tidspunkt.

Ved spørsmål, ta kontakt med planavdelingen via kommunens servicetorg.

Enhetsleder plan- og utbygging