Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Organisasjonssjef Heidi Engestøl med siste status fra omorganiseringen.

Status og info om omorganisering

8. februar 2022

Under følger statusoppdatering om hvordan det går med omorganiseringsarbeidet i Vennesla kommune.

Organisasjonssjef Heidi Engestøl

Omorganiseringen: seks arbeidsgrupper skal i sving

Første. januar 2022 trer den nye kommuneorganisasjonen i kraft. Det er ikke lenge til.  Nå må vi i gang med gjennomføringen av de praktiske tingene – og mye skal avklares. Seks arbeidsgrupper skal gjøre en stor jobb på kort tid.

Heidi Engestøl informerer om omorganisering og hvordan den skal gjennomføres.

Informasjon om omorganisering og framdrift

Under følger  informasjon fra organisasjonssjef Heidi Engestøl om hvordan det jobbes videre med ny administrativ organisering utover sommeren og høsten:

Prosjektleder Heidi Engestøl, deretter fra venstre: Svein Skisland, Vidar Homme, Solveig Nordvold, Lovise Kjøstvedt, Marianne Vegge, Rolf Velle, Christer Lundberg, Elena Samuelsen (skjult) og Jorunn Skuterud Hansen.

Nærmere og nærmere en løsning

Vennesla kommune omorganiserer virksomheten

Det nærmer seg en konklusjon på hvordan Vennesla kommune skal organisere seg for å møte framtida best mulig. To dager denne uka har styringsgruppa og prosjektteamet hatt arbeidsmøter på Løa.