Årsaken er at NAV fra 01.01.2020 er pålagt å kun bruke Husbankens saksbehandlingssystem, og dette er ikke kompatibelt med papirsøknader da NAV ikke kan laste opp og opprette søknader selv. Det er kun søker, med BankID, som kan få opprettet en søknad.

Pr i dag er det mulig å søke på papir, men i de tilfeller der sakene ikke er ferdigbehandlet eller lånet er utbetalt så forsvinner muligheten til å både behandle og betale ut noe manuelt 01.01.2020.

Til orientering er det ikke midler igjen til tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning for 2019.