Du vil få tilbud om en samtale for å kartlegge behovet ditt og for å få informasjon om rettighetene dine. Dette gjelder selv om du ikke har registrert deg hos politiet. 

Flyktninger som kommer til Vennesla og som ikke har registrert seg hos politiet, oppfordres sterkt til rask registering. Hvis man ikke registrerer seg, er man her som turist og uten rettigheter.

Barn har rett til å gå på skole selv om du er asylsøker, dette gjelder også dersom du bor privat. 

Hvis du ikke søker om alternativ mottaksplass kan du likevel bo privat i Vennesla dersom du ønsker, og har rett på helsehjelp fra lege eller sykehus, og rett på å få noen typer medisiner. Verken du eller de du bor hos har rett på økonomisk stønad dersom du bor privat som asylsøker, men uten å ha søkt om alternativ mottaksplass. NAV kan innvilge økonomisk sosialhjelp i noen tilfeller. 

Det er frivillig å bo på mottak. Dersom du har nær familie i Vennesla Kommune kan det være aktuelt å innvilge AMOT (Alternativ Mottaksplassering). Mer informasjon om dette finner du på UDI sine hjemmesider.

Dersom du ikke har et sted å bo, må du kontakte politiet. De ordner transport til et mottak. Der kan man bo til man får videre beskjed. 

Etter at man er registrert, har man status som asylsøker. Selv om man kan få innvilget kollektiv beskyttelse, er vedtaket individuelt.

Her finner du viktig informasjon:

UDI - krisen i Ukraina

Imdi - Ukraina