Fra februar går de kommunale barnehagene over til et nytt faktureringssystem. Av den grunn faktureres det kun for en halv mnd i februar. Fra og med mars, vil det faktureres fra 1. i hver mnd fram til og med juni.

Dersom du har spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med styrer i barnehagen hvor ditt barn har plass.