Vennesla er inne i en omlegging av skole- og barnehagestrukturen, og det er knappe tidsfrister fram til alt skal stå ferdig til skolestart 2022 – altså om et drøyt år.

Da skal Vennesla skole være utbygd og nybygd, mens Moseidmoen også skal bygges noe ut. Samkom og Hunsfoss legges ned.

Rivetillatelse

Onsdag i denne uka ga politikerne i bygg- og miljøutvalget rivetillatelse og byggetillatelse til prosjektet ved Vennesla skole.

Det betyr at rivingsarbeidet ved Vennesla skole vil begynne i sommerferien. Det store, gamle murbygget skal rives og erstattes av et nytt og større og moderne skolebygg.

Etablering av moduler, som trengs i en overgangsfase er også i rute. Det er BRG som er tildelt byggeoppdraget som vil foregå i nesten ett år.

Samtidig fortsetter arbeidet med en reguleringsplan for å passe inn en idrettshall i området og arbeidet med å regulere trafikk og parkering.

På Moseidmoen skal det bygges et mindre nybygg. Dette oppdraget er tildelt PK Entreprenør. Samtidig er det innspurt for reguleringsplanen som plasserer ny idrettshall i området og avklarer plassering av bygg, uteområde, trafikkforhold og rasfare med mere.

Ny info før skolestart

Vi vil komme med ny og praktisk informasjon til foreldre og elever like før skolestart.

- Dette er store og kompliserte prosjekter og tidsplanen er stram. Det er veldig gledelig å kunne fortelle at både økonomien og framdrifta nå er som planlagt og i rute, sier kommunalsjef Vidar Homme som leder styringsgruppen som styrer skoleinvesteringene.

Det jobbes også videre med å detaljplanlegge og realisere utbyggingen av Barnestua barnehage på Moseidmoen, etter at politikerne vedtok at barnehagen fortsatt skal ligge der.