Konsekvensene for innbyggerne: 

Framover er det noe fare for økt behandlingstid og noe redusert tilgjengelighet i byggesaksavdeling og planavdeling. Dette fordi det nye dataprogrammet testes og fordi det da er dager med betydelig redusert kapasitet. Vi ber dere ha tålmodighet.  

For å rekke å behandle saker innen fristene for gammelt og nytt anlegg, kan dere som er i kontakt med oss få beskjed om å levere informasjon på veldig kort tid. Vi håper det også går greit. 

Byggesaksveiledning vil uansett prioriteres og fungere som vanlig: 

Saksbehandlere byggesak har telefontid på tirsdager mellom kl. 08.00 - 15.30 og torsdager mellom kl. 09.00- 14.30 på telefon 38 13 72 00. Du kan også sende forespørsel til byggesaksavdelingen på epost til post@vennesla.kommune.no, men det kan gå noe tid før dere får svar. 

Konsekvenser for politikere og ansatte: 

For politikere og ansatte blir det en del endringer da vi en periode må skrive og produsere saker både til gammelt system og nytt system parallelt – avhengig av når saken skal opp til politisk behandling. 

Alle saker som skal opp til behandling i utvalg, formannskap og kommunestyre i april, lages i de gamle systemene og skrives der. 

Alle saker som skal opp til behandling i utvalg, formannskap og kommunestyre i mai, lages i de nye systemene og skrives der.  

Ei uke nedetid fra 2. til 7. mai: 

Denne uka vil få konsekvenser både for innbyggere og ansatte. 2. mai tas dagens sak-arkivsystem ned. Da begynner våre tekniske leverandører med å innføre, sette opp og integrere de nye systemene. I denne perioden er vårt sak- arkivsystem utilgjengelig og ikke operativt.  Det betyr at vi ikke arkiverer eller sender ut journal i disse dagene. Dokumentene vil hope seg opp og ligge på vent, men papirpost til enhetene blir scannet som vanlig. 

8. mai tar vi i bruk de nye løsningene og systemene. Da har vi fått nytt sak-arkivsystem på plass og nytt program for plan- og byggesaker. Disse programmene vil ha flere fordeler..Vi får på plass plattformer som åpner for både mer effektive og publikumsvennlige løsninger framover.  Dette kommer vi tilbake til i senere informasjon.