Alle de fem kommunale barnehagene har ledige plasser fra august. Søknadsfristen er 1.mars. Ta kontakt med styrer dersom du ønsker mer informasjon.

Brosjyre med informasjon om de kommunale barnehagene kan lastes ned her.