Verdens helseorganisasjon har erklært global helsekrise grunnet spredningen av corona-virus. Det betyr at norske helsemyndigheter og kommuner også øker beredskapen.

Fylkesmannen i Agder ba fredag kommunene om å gå gjennom sine lagre av forbruksmatriell, gjennomgå planene for pandemi, samt informere befolkningen best mulig.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane i Vennesla kommune sier at man må påregne at corona om ikke lenge kommer til Norge. Han beroliger med at viruset så langt ikke ser ut til å være farligere enn et vanlig influensa-virus, selv om det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner.

Hva kan du gjøre?

Økt fokus på hygiene er det beste svaret på hvordan du kan forebygge smitte og utbrudd. Det gjelder både forkjølelse, influensa og corona.

Helsedirektoratet minner om at vi er midt inne i influensa-sesongen. Det er viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen for å sikre bedre kapasitet til å håndtere et mulig utbrudd av corona senere.

Her er to viktige helt konkrete tiltak:

  • Personer som er syke må unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.
  • God håndhygiene er viktig både hos syke og friske. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Om corona-viruset

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men Helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge. 

Vil bli informert raskt

Verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået ECDC vurderer at ytterligere global spredning er sannsynlig, med størst risiko i landene med mest direktekontakt med Wuhan (det vil si land i Asia), men også i verden for øvrig, inkludert Europa. Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, spesielt i helsetjenesten, vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres. Dersom vi får tilfeller av smitte i Norge, vil norske helsemyndigheter offentliggjøre informasjon om det. Foreløpig har ingen fått påvist dette viruset i Norge.

Besøk av personer som har vært i smittet område:

Så lenge gjestene ikke har symptomer, er det ingen krav til at de skal unngå kontakt med andre eller undersøkes. God håndhygiene anbefales, og det er viktig at de informeres om  tidlig å ta kontakt med helsetjenesten ved feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Det anbefales telefonkontakt med legen før man kommer til undersøkelse. 

Munnbind øker smittefaren

Det anbefales ikke munnbind for friske personer som ikke jobber i helsetjenesten. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

Informasjonen vil bli oppdatert ved behov og ligger også på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet.