- Kort fortalt følger vi alle nasjonale retningslinjer som er kommet i veilederen. Vi har torsdag formiddag jobbet med veilederen og vi jobber nå med å klargjøre alle barnehagene, sier fagkonsulent for barnehager i Vennesla kommune, Bess Thormodsæter.

- Vi er veldig fornøyd med at det er laget en god nasjonal veileder, som gir svar på det mange nå er opptatt av. Allerede innledningsvis understrekes det at barnehagene har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. Utbruddet kan vare lenge. Derfor er det viktig at barna kan gå barnehagen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas både for barna og de ansatte, sier hun.

Lenker med viktig informasjon

Du lurer selvsagt mest på hvordan ditt barn skal få en trygg hverdag. 

Kort fortalt og grovt oppsummert handler kan du notere følgende:

  • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. (mer i veilederen)
  • Tre barn og en ansatt i grupper i småbarnavdelinger under tre år. Det er egne rutiner i veilederen for at gruppene ikke blandes og har for stor kontakt.
  • Seks barn og en ansatt i grupper i storbarnsavdelingene.
  • Tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen ved levering og henting. Men hensynet til barnets trygghet skal veie tyngst. (mer i veilederen)
  • Barn skal ikke dele mat og drikke. I Vennesla er vi så heldige å ha egne kokker i barnehagene. De vil lage måltider og porsjoner til hvert enkelt barn.

Her følger veilederen som er sendt ut fra sentrale fagmyndigheter, samt andre viktige lenker til informasjon. Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i disse.

VEILEDEREN PÅ NORSK

INFORMASJON TIL FORELDRE

INFORMATION TO PARENTS IN OTHER LANGUAGES

INFO-FILMER FOR BARN OG VOKSNE

- Det er trygt

Mandag morgen er planen at alle kommunale barnehager åpner kl. 0830 og har åpnet fram til kokkka 15.00. De aller fleste private barnehager i Vennesla melder at de vil ha samme åpningstid som de kommunale. Det er barnehageeier som tar avgjørelse om åpningstider.

Barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner vil fortsatt få mer tilpasset opplegg.

- Vi ønsker å understreke at det blir trygt å sende barna i barnehagen. Vi jobber fram mot mandag med en rekke andre rutiner, som renhold og praktiske spørsmål rundt bemanning og utstyr, sier Thormodsæter.

Hver barnehage vil bli rengjort daglig. I tillegg vil berøringspunkter bli desinfisert flere ganger om dagen. Hver barnehage vil også sende ut spesifikk informasjon til «sine foreldre». Her er det jo gode rutiner fra før.

Foreldre som lurer på noe, kan som vanlige ta kontakt med barnehagen, men vi mener mye usikkerhet vil fjernes når veilederen blir godt kjent og detaljinformasjon kommer fra hver barnehage.

Barnehagens ledelse har også tett kontakt med kommuneoverlegen hvis det er smittefaglige vurderinger.

- Dette er det aller viktigste for en trygg og god hverdag i barnehagene:  Er det symptomer på sykdom, skal barnet være hjemme. Ved tvil skal også barnet være hjemme, uttaler kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Mye mer testing

Testkapasiteten ved Legevakt og legesenter vil øke betydelig framover. Per Kjetil Dalane opplyser at foreldre som mener det trengs testing, kan ta kontakt med legevakt/legesenter. De vil da få time samme dag eller dagen etter. 

- Vi ønsker framover å teste alle innbyggere som har symptomer som kan tenkes å være korona. Nå som testkapasiteten øker, er det viktig å utnytte den i forhold til at riktige personer kommer i karantene og isolasjon. Dette er viktig for smittereduksjonen, sier Dalane.