- Vi har både hatt flaks og vært dyktige. Takk til alle som har bidratt til å holde smitten på avstand. Vi frykter jo det verste da vi fikk flere smittetilfeller samtidig, sier varaordfører Eivind Drivenes.

Smitte og forebygging

Siste uke har vi ikke hatt nye smittesituasjoner i Vennesla. Det har vært noen få karantene-saker fordi noen er nærkontakter til smittede i andre kommuner. Agder er nå i landstoppen hva smitte angår – og derfor er det all grunn til å være svært nøye med smittevernet og antall nærkontakter framover.

I andre kommuner har det vært smitteutbrudd i rusmiljøet. For å forebygge, har Venneslas omsorgsenheter kontaktet så mange som mulig av de vi har kontakt med i vårt lokale rusmiljø. Alle er oppfordret til å teste seg og ganske mange har testet seg. Det er ikke avdekket smitte hos oss.  Her er det gjort en stor jobb fra en rekke ansatte.

Generelt minner vi om smittevernrådene. Vi må fortsatt holde avstand og holde antall nærkontakter nede. Erfaringen er at det er flere nærkontakter pr. smittet nå enn det var i starten av pandemien, og det gjør smittesporing mer krevende.

Vaksinering:

UKE 7

VENNESLA – ONSDAG:

Vaksinering innbyggere i aldergruppen 80-83 år og eldre enn dette som ikke har møtt før.

Alle som skal møte, blir oppringt fra 948 73 717 og blir tildelt time.

  • Fra kl.  08.30 til 15.30:  Legesenteret
  • Fra kl. 16.30 til 21.00: Foajeen Veneslahallen.

ØVREBØ OG HÆGELAND:

Ikke vaksinering av nye uke 7. Her er vi kommet lenger ned i aldersgruppe enn i Vennesla, etter vaksinering forrige uke.

UKE 8:

Kun revaksinering av tidligere vaksinerte. Alle er eller blir tildelt time.

HER KAN DU FØLGE VAKSINEPROGRAMMET

Til nå har Vennesla kun fått Comirnaty-vaksinen fra BioNtech Pfizer. Nå vil det også komme doser av AstraZeneca ukentlig framover.

Volumet neste uker er 168 doser Comirnaty og 100 doser AstraZenec.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane understreker at begge vaksinene er gode vaksiner, selv om AstraZeneca ikke anbefaler for de eldste innbyggerne og flere i risikogruppene.. Daslane anbefaler oss alle om å la seg vaksinere og benytte anledningen når den byr seg.

- Det er nå vi kan forebygge alvorlig sykdom og nå framover at vi kan vaksinere oss og få slutt på pandemien. Jeg oppfordrer alle som kan, om å ta imot gratis vaksine når det blir deres tur, sier han.

Til nå har 95 prosent svart ja når de får spørsmål om vaksinering. Så langt er Alle på sykehjem vaksinert. I gruppen over 85 år skal alle være vaksinert. (hvis noen er uteglemt, meld fra på 948 73 717.)

Vi har også vaksinert en del i aldersgruppen mellom 82 og 84 år.

Fornøyd

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane er svært fornøyd med måten det jobbes på med å rulle ut vaksineringen. Mange kommuner har store arbeidsoperasjoner i gang for å få innbyggere til å registrere seg for vaksine. I Vennesla har vi tett samarbeid med Vennesla Legesenter som har oversikt over nesten alle i risikogruppene – og som har stilt sine systemer til disposisjon.

- Vi tror vi får kontakt med de aller fleste. I tilegg informerer vi godt på kommunens hjemmeside og i lokalavisen om hvilke grupper som skal være ferdig vaksinert, og at personer som måtte føle seg forbigått kan kontakte vår nyopprettede vaksinasjonstelefon for å få time, sier Dalane.