- Jeg vil ønske alle en flott feiring på søndag. Samtidig er dette en test for oss. For nå er det vårt ansvar som innbyggere å sikre at få smittes og at vi unngår å stenge ned kommunen igjen, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Lokale tilpasninger

Ansvaret for korona-restriksjoner overføres nå i større og større grad til regionalt og lokalt nivå. Årsaken til dette er enkel: Der smitten blomster opp, må ting stenges ned. Der den holdes seg vekke, kan samfunnet holde åpnet.

Derfor handler ikke din håndvask og din avstand til andre bare om helse. Det handler om hvordan vi skal ha det i Vennesla framover. Er vi flinke til å holde smitten lav, vil vi ikke bare hindre sykdom, men også sørge for at arbeidsplasser og skoler og barnehager fungere. Senker vi skuldrene og begynner å gi litt slakk, kan det få store negative for lokalt næringsliv og lokalsamfunnet.

10 natteravner

Natt til 17. mai kan være en krevende natt. Vi oppfordrer ungdommen til ikke å kjøre ulovlig i bil eller til å ha for tett kontakt. Bruk fornuft! Frivilligheten i Vennesla stiller opp. Ti voksne natteravner vil være rundt om i kommunen for å hjelpe alle med å oppføre seg greit.

Tre uker uten smitte

Glede er likevel det beste ordet nå. Glede over at vi ikke har hatt nye, registrerte smittetilfeller siden 25. april. Gledelig er det også at 99,6 prosent av elevene møtte opp første skoledag da femte til sjuende trinn åpnet igjen.

Besøk på omsorgsentrene neste uke

Det er kommet nye retningslinjer for besøk i omsorgssentre. Kommunelegen jobber nå med å gjøre dem lokale. Samtidig må den enkelte enhet finne gode løsninger. Det er viktig at besøksordningen er smitte-forsvarlig.

Det vil bli åpnet for besøk på Hægelandsheimen, Venneslaheimen og andre omsorgsinstitusjoner en gang i løpet av neste uke. Mandag møtes lederne for å diskutere detaljer. Det blir altså ingen endring før etter 17. mai.

Takk for at dere viser forståelse og tar ansvar. Ha en flott 17. mai!