Du bestiller visa hjemmesiden til www.venneslalegesenter.no eller ringer 381 50 150. Influensavaksine koster 300 kroner.

Det tilbys også pneumokokkvaksine. Dette er vaksine mot lungebetennelse som bør tas hvert sjette år i risikogruppene. Denne koster 450 kroner.

Det legges opp til vaksinering følgende kvelder fra klokka 16.30:

 • Onsdag 2. november
 • Torsdag 3. november
 • Onsdag 9. november
 • Torsdag 10. november
 • Onsdag 16. november
 • Torsdag 17. november

Hvem bør sikre seg influensavaksine:

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Influensasesongen 2022/2023:

Fjorårets sesong var utenom det vanlige, og influensasesongen ble forskjøvet til våren. Da så man at influensavirusene hadde endret seg. I år ser man at virusene har endret seg ytterligere.

- Vi  venter at virus som ikke har vært i omløp på flere år vil vende tilbake. Dette er virus som vi har lite beskyttelse mot, og det gjelder særlig små barn, informerer kommuneoverlege i Vennesla, Kirsten Toft.

Dette er en gruppe som har særlig lav vaksinasjonsdekning. Per i dag er vaksinasjonsdekningen blant barn i risikogruppene rundt 8 prosent. Influensavaksine er det viktigste tiltaket for å unngå alvorlig sykdom, og både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er bekymret for vaksinasjonsdekningen.

- Influensa har vært stort sett fraværende under korona-pandemien på grunn av strenge smitteverntiltak, og befolkningens beskyttelse mot influensa er dermed lav. Noen barn har aldri hatt influensa, og har dermed ingen eller lite immunitet. Derfor er det svært viktig at risikogruppene husker å få influensavaksinen i år, oppfordrer Kirsten Toft.

Ytterligere informasjon om influensa og vaksine