Restskatt for personlig skattyter (ansatt)

Kontaktinfo

Skatteoppkrever Gisle Espeland
Telefon 38 13 72 34 / 982 99 714

 

Beskrivelse

Restskatt betyr at du skylder penger til skattemyndighetene fordi du har betalt for lite skatt. Du mottar et skatteoppgjør etter at Skatteetaten har behandlet skattemeldingen din og der vil det framgå om du får tilbake penger, eller om du må betale restskatt.

Får du restskatt på mindre enn 1000 kroner, må du betale hele beløpet på én gang. Er restskatten på under 100 kroner, slipper du å betale. Er restskatten på mer enn 1000 kroner, vil beløpet bli delt i to like store deler slik at slipper å betale alt på én gang.

Fristen for å betale det første beløpet er som regel tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Betalingsfristen er allikevel aldri tidligere enn 20. august. Fristen for å betale andre del av restskatten er fem uker etter første betalingsfrist.

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Rentene vil løpe fra betalingsfristen og fram til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler restskatten, vil skatteoppkreveren i kommunen likevel forsøke å få inn pengene du skylder (tvangsinnfordring). Du må da i tillegg betale gebyr til kommunen og du kan få en betalingsanmerkning.

Vil du prøve å unngå restskatt neste år, bør du sjekke at grunnlaget for skattekortet ditt er riktig. Hvis grunnlaget er feil, kan du endre skattekort ditt.

Målgruppe

Personlige skatteytere (lønnsmottakere)

Lover
Veiledning

Du vil få tilsendt faktura med ferdig utfylt kontonummer, beløp, KID-nummer og betalingsfrist. Fakturaen(e) blir sendt til den adressen du står oppført med i Folkeregisteret. Er du registrert som elektronisk bruker i Skatteetaten, får du tilsendt faktura i meldingsboksen din i Altinn (krever innlogging).

Mottar du ikke faktura, må du likevel betale restskatten innen fristen. Nedenfor finner du:

Klage

Hvis du mener det er feil i skatteoppgjøret, kan du sende en klage til Skatteetaten. Forklar hva du mener er feil og gi en begrunnelse. Klagefristen er seks uker etter at skatteoppgjøret ble sendt til deg.

Husk at du må betale restskatten innen fristen selv om du klager på skatteoppgjøret! Hvis du har problemer med å betale restskatten før klagen er ferdigbehandlet, kan du søke kommunen om betalingsutsettelse.

Los-ord
skatt, restskatt, baksmell, beskatning, skattekort, frikort, fribeløp, skattyter, skatteyter, skattebetaler, skattetrekk, forskuddstrekk, forskuddsskatt, forhåndstrekk, forhåndsskatt, personskatt, lønn, lønning, lønnsinntekt, inntekt, lønnsutbetaling, lønnsmottaker, lønnstaker, formue, formuesskatt, formuesbeskatning, Altinn, skatteetaten, arbeid, oppdrag, deltidsjobb, deltidsarbeid, arbeidstaker, ansatt, tilsatt, skatteoppkrever, skatteinnkrever, skattefut, kommunekasse, kommunekasserer, kemner, skattefogd, skattekontor, lønnsoppgave, trekkoppgave, skatteoppgjør, skatteliste, årsoppgjør, ligning, selvangivelse, selvmelding, sjølmelding, skattemelding

DebugView   v2