- Venneslabrua er et flott tiltak. Nå vet jeg om det og jeg kjenner arbeidet. Da kan jeg passe på når vi kommer til budsjettrundene, sa Toppe etter møtet.

Venneslabrua et prosjekt som nå har pågått i snart fem år, og resultatene er ganske formidable. Det er utviklet et unikt samarbeid mellom Vennesla videregående skole, ungdomsskolene i bygda, og flere av kommunens enheter som jobber med barn og unge. Nå jobbes det med å innføre prosjektet over hele Agder. I Arendal og Grimstad er man allerede i gang, etter samme mal som Vennesla.

De ansatte i Venneslabrua har tid til ungdommene og tid til å være der på ungdommens premisser.

Svært gode resultater

Siden 2018 har 108 vært gjennom Venneslabrua. 64 er i skole eller arbeid, 14 trenger ikke lenger bistand fra Venneslabrua lenger og sju er blitt for gamle eller er flytta. Bare 15 har NAV som viktigste inntektskilde. Ungdommenes unisone beskjed er: «Det hadde ikke gått uten Venneslabrua».

- NAV bruker rundt 1,5 milliarder i året på ungdom under 30 år i Agder. Tenk hva vi kan få til av inkludering for mange hvis vi kunne flytte ei ukes forbruk av dette til forebygging, sa Eivind Drivenes da han hilste til Kjersti Toppe.

Ei uke tilsvarer 28 millioner kroner.

Prosjektleder Monika Monan oppsummerte suksessen i to ord «godt samarbeid».

Kjersti Toppe fikk også innføring i det siste nye prosjektet til NAV i Vennesla. «Basen» på Hunsøya er en plass du skal komme for å forsøke deg i jobb. Det skal være like lett å komme der som det i sin tid var å komme inn porten til Hunsfos. Det var jobb å få. Den første gruppa er allerede gjennom opplegget som varer fire uker. «Basen» er et samarbeid med næringslivet og Hunsfos næringspark.

NAV-leder Cecilie Limm understreket betydningen av økonomisk veiledning. Både jobb, skole, foreldrerolle, inkludering og alt det som jobbes med, blir så uendelig mye vanskeligere å få til hvis innbyggeren strever med økonomiske bekymringer.

Vennesla kommune orienterte også om barnevernsamarbeidet og PPT-samarbeidet i Setesdal, og Kjersti Toppe var svært engasjert da temaet kom inn på økende turnover og for få statlige plasser til de som trenger de mest kompliserte hjelpetiltakene. Hun sa at det rett og slett ikke er godt nok slik det er i dag.

Handlekraftige voksne

Det ble også fortalt om storsatsingen på å skolere 800 ansatte i Iveland og Vennesla i rollene sine i møte med traumer og seksuelle overgrep. Prosjekt «Handlekraftige voksne – trygge barn» går over flere år og samtlige ansatte skoleres.

-Jeg er imponert over at dere jobber så grundig og planmessig. Det jobbes godt i Vennesla. Jeg er imponert over den tverrfaglige, helhetlige tilnærmingen og evnen til samarbeid, sa Toppe, som traff en ganske stor forsamling av ansatte.

Besøket i Vennesla ble ledet av varaordfører Eivind Drivenes sammen med oppvekstsjef Marianne Wegge.