Ordføreren besøker første klasse ved Moseidmoen skole

Det ble hjertelige og trivelige møter mellom ordfører og elever. Han traff både førsteklassinger og femteklassinger og hadde en fin prat med mange.

- Jeg er dypt imponert både over uteområder og skolebygninger og hvor flott det er blitt. Vi ser ut til å ha fått svært mye god kvalitet for pengene. Vi må sørge for noen åpne kvelder slik at bygdefolket kan komme å se. Skolene er blitt veldig flotte, sa ordfører Larsen etterpå.

Han sier han kjenner på dyp takknemlighet over innsatsen som er lagt ned etter at kommunestyret krevde mye ny skole på kort tid og satte press på mange.

Ordføreren sammen med Anita Bjørnshei Ståhl og Astrid Føreland ved Moseidmoen skole

-Jeg vil rette en dyp takk til vaktmestere, renholdere, lærere, fagarbeidere og øvrige  ansatte ved skolene. De har flyttet møbler, vasket, ryddet og planlagt og fått til. Noen har jobbet natt og dag i det siste.

- Jeg vil også takke alle håndverkerne og alle i prosjektet, og ikke minst de to rektorene som har hatt svært mye å håndtere de siste ukene. Det meste er på stell nå, men det vil alltid være mye som skal tilpasses og avklares, sier ordføreren.

Vi er to skoledager inn i det nye skoleåret. At det skulle gå så greit, er det mange som har æren for. Noen har jobbet ekstremt mye.

Svein A. Hornnes ønsker ordfører Nils Olav Larsen velkommen til Vennesla skole.

Ordføreren syklet til skolene sammen med kommunalsjef for oppvekst og inkludering, Marianne Wegge. Også hun roser de mange kommunalt ansatte for den enorme jobben som er gjort for å komme i mål i tide. Flere var på jobb nesten hele natten før første skoledag. Håndverkerne dro fra Vennesla skole sent onsdag. Først ut på kvelden kunne renholderne bli ferdige med å gjøre rent.

- Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte, foresatte, foreldre og elever som har fulgt oppforringen om å gå, sykle eller busse til skolen. Skyssen har gått tilnærmet knirkefritt og rektorene forteller at de er imponerte over hvordan skolestarten har gått, rent trafikkmessig. Også skoleskyss med buss har gått veldig bra. Jeg har kun hørt om ett tilfelle der en elev syntes det var litt tøft, sier ordføreren.