Som tidligere meldt, kom fire nye tilfeller søndag. To har forbindelse til karantenesituasjonen ved Skarpengland skole. De to siste var nye tilfeller, uten kontakt med tidligere smittetilfeller.

i begge sakene har vi nå funnet sannsynlige smitteveger.  Begge smittetilfellene stammer høyst sannsynlig fra smitte i annen kommune. Ingen av tilfellene får konsekvenser for kommunale tjenester eller tilbud i Vennesla  

Det ene tilfellet har ingen nærkontakter utover egen familie.

Det siste tilfellet har til sammen 10 nærkontakter, flere i annen kommune grunnet jobb.  Annen kommune er holdt løpende orientert om dette. 

Vi ber folk merke seg dette. Rådet om få nærkontakter og minst mulig sosial aktivitet er viktig i situasjoner som dette. Treffer du få, reduseres sjansen for å bli smittet. Like viktig: du reduserer også sjansen forårsake smitte andre og det blir lettere spore smitten. Vi skal på jobb, skole og andre ting når ei ny uke kommer.  Vi ber alle være så aktsomme som mulig nå som vi er i en situasjon med mye smitte i hele regionen vår.