Etter vedtak i Levekårutvalget har oppvekstseksjonen hatt involveringsmøter med foreldre med barn på neste års førstetrinn ved Hunsfoss og Samkom skoler. Det skjedde i Kulturhuset forrige uke. Beslutningen i etterkant er at førsteklasse ikke startes opp høsten 2021 ved Samkom og Hunsfoss skoler.

I løpet av denne uka vil foreldre/foresatte til førsteklassinger få digitalt brev eller brev i posten om hvilken skole deres barn meldes inn til høsten. Innen 8. februar må foreldre svare kommunen på om de takker ja eller nei til denne skoleplassen.

De seks førsteklassingene som etter gammel struktur ville begynt på Samkom, begynner alle sammen ved Vennesla skole til høsten.

For de 22 førsteklassingene som skulle ha begynt på Hunsfoss, blir det en fordeling mellom Vennesla og Moseidmoen skoler:

  • 17 elever som bor i områder Graslia, Lomtjønn, Moskedalen får Vennesla skole som skolested. (Neste år er det ikke elever fra området Tvangsdalen og Nordli, men de områdene tenkes også lagt under Vennesla skole.
  • Fem elever fra resten av Hunsfoss gamle nedslagsfelt, skal til Moseidmoen skole.

I tillegg er det noen elever i Hunsfoss gamle nedslagsfelt som vil gå til Kvarstein, men disse har allerede søsken som går på Kvarstein og ville uansett skolestruktur blitt elever der.

Oppvekstsjef Steinar Harbo sier at han var glad for at avklaringen rundt førsteklasse nå er gjort. Han sier at dette skaper forutsigbarhet både for foreldre, barn og ansatte. 

- Når foreldre har mottatt brev om skoleopptak, kan de ta kontakt med den aktuelle skolen hvis de lurer på noe, opplyser oppvekstsjef Steinar Harbo.