Det kommer ny smitteveileder fredag 29.05. De kommunale barnehagene vil bruke neste uke, altså uke 23, til å sette seg inn i den nye veilederen. Info om eventuell ny organisering og åpningstid vil derfor komme i midten av uke 23. Neste uke gjelder altså åpningstid i henhold til  de vedtak og den informasjon den enkelte barnehage har gjort.