- Nå har flere hundre tusen innbyggere i  Oslo levd med et meget strengt smittevern og i praksis vært stengt ned siden november. Smitten fortsetter å spre seg, og nå er turen kommet for alle oss andre til å være solidariske og gjøre det vi kan. Vi må rett og slett krumme nakken og ta dette ansvaret som legges på oss, sier han.

Larsen sier nasjonale myndigheter nå har bestemt seg for å få smitten under kontroll, ogs¨å den muterte, og at vi ikke kan risikere ei påske og ferie hvor smitten øker ytterligere. Noen vil sikkert være uenige i tiltak og kraft, men nå må vi stå sammen ei siste gang før dette er endelig over, sier ordføreren.

Under følger en oversikt over anbefalinger og regler:

Fra midnatt natt til torsdag 25. mars innføres strengere nasjonale regler og anbefalinger for hele landet. Vennesla kommune har fremdeles også en egen kommunal forskrift for smittevern, ettersom vi over tid har vært del av en region med høy smitte. Der forskriften er strengest, gjelder den. Der nasjonale regler er strengest, gjelder disse.

 • Én-meteren anbefales endret til to meter. Dette for å hindre smitte av mutert virus. Dette er nå et nasjonalt råd. Vennesla innførte samme råd nylig.
 • Det anbefales maks to gjester i eget hjem. I Vennesla er det i tillegg innført formelt forbud mot flere enn fem gjester.
 • Kommer du fra områder med høyt smittenivå, bør du hverken gå på eller ha overnattingsbesøk. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av én til to venner.
 • Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meter avstand. Dette har allerede vært et råd i Vennesla en stund.
 • Alle anbefales kun å benytte seg av varehus og kjøpesentre i den kommunen de bor.
 • Alle unødvendige reiser bør utsettes med unntak av reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
 • Det innføres nasjonalt skjenkeforbud. Dette forbudet har allerede Vennesla hatt siden 2. mars. 
 • Venneslas krav om registering av gjester ved serveringssteder gjelder fortsatt.
 • Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggere i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling. (I Vennesla har vi til nå hatt åpent, men krevd registerings av besøkende)
 • Svømmehaller stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger rehabilitering. Denne regelen har vi nokså tilsvarende i Vennesla, men vi må nå stramme noe inn på enkelte aktiviteter.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle idrettsutøvere.
 • Alle planlagte arrangementer anbefales avlyst. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder følgende regler:
 • Nasjonal regel: Innendørs maks 20 på fast tilviste plasser. Vennesla: Maksimalt ti personer på innendørs arrangement. Nasjonal regel gjelder.
 • I begravelser og bisettelser er det tillatt med inntil 50 på tilviste faste plasser. (Vennesla har inntil nå hatt inntil 100, og også åpnet for dåp og konfirmasjon, men fra midnatt torsdag 25. mars gjelder de nasjonale reglene.
 • Utendørs tillates kun 50 på arrangementer.
 • Norge: Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Den lokale forskriften skal opp til ny vurdering i et ekstraordinært møte i plan- og økonomiutvalget fredag 29. mars klokka 13.30.

Anbefalinger for påska:

Det er lov å reise på hytte, men du oppfordres til å handle i egen kommune før du drar. Nasjonale anbefalinger er at ingen andre enn din egen husstand overnatter på hytta. Bor du alene kan du dra på hytta sammen med en eller to venner eller en fast husstand. Studenter som er alene og ikke etablerte, kan reise hjem i påska. Andre anbefales å bli der de er.

HER KAN DU LESE OM DE NYE NASJONALE TILTAKENE