Bilde av Venneslahallen

Rådmannens forslag til budsjett ble omtalt som stramt, men godt, av politikerne i plan- og økonomiutvalget tirsdag.

Det aller meste ligger fast, men det ble en del endringer.

Alle partier er enige om å gi 18 millioner kroner mer til bygging av ny kirke. Den får nå samlet 60 millioner kroner.

Alle partier er enige om at Venneslahallen ikke skal rives og bygges ny.  I stedet skal det bygges ny idrettshall på Moseidmoen i 2020. Deretter skal Venneslahallen pusses opp. Sp,Ap og KrF mener 41 millioner holder til begge deler. H, Frp, V og PDK mener det trengs 93 millioner kroner.

Alle partier vil skyve fram renoveringen av Hunsfoss skole til 40 millioner kroner fra 2022 til 2020.

Avgiftene

For din lommebok som innbygger er det skatt og avgifter som kanskje merkes mest direkte. Alle partiene er enstemmige: De sier nei til rådmannens økning av vann og kloakkavgifter på noe over 4,5 prosent. Partiene mener det må holde med prisstigning på 2,8 prosent. (utgjør drøyt 200 kroner i besparelse for en snitt-bolig).  

Det blir en egen sak i januar om hvilke planlagte investeringer i vann og kloakk som må kuttes eller utsettes.

Kultur, turn og sosiallærere

Ellers fikk Sp, KrF og Ap flertall for følgende:

 • 100.000 kroner ekstra i året til kulturarrangementer og bøker i biblioteket
 • 95.000 kroner i året til å rydde skog og kratt langs elva.
 • 45.000 kroner til krigsseilermonument
 • 600.000 kroner i tilskudd til Mulighetenes hus i to år. Da skal en egen analyse på plass som viser hva kommunens behov er videre.
 • 450.000 kroner i tilskudd til turnforeningen neste år. Deretter 200.000 i året.
 • 500.000 kroner ekstra neste år og én million kroner hvert år deretter til flere sosiallærere i skolen.
 • 125.000 kroner ekstra i året til velferdstiltak for kommunalt ansatte.
 • 50.000 kroner til å utrede tilrettelagt fiskeplass ved Hovedgården for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Opposisjonens forslag:

Høyre, Frp, V og PDK fikk ikke flertall for disse forslagene:

 • Kutt 12 millioner kroner til utbygging av Barnestua
 • Utsette demenssykehjem og 12 nye rop-boliger.
 • 1,5 millioner til strandsti mellom Nesane og Venneslaheimen. (Det ble i stedet vedtatt enstemmig at utredning om strandsti må se på om det kan samarbeides med andre interessenter enn kommunen)
 • Én million kroner til finere uteareal ved Venneslaheimen
 • Kutte 2,5 millioner kroner til oppussing av Herredshuset Hægeland neste år og heller bruke fem millioner i 2022 på oppstart av allaktivitetshus/idrettshall på Hægeland.

Verbale henstillinger og forslag

Ap, Sp og KrF fikk flertall for en henstilling om å bruke mye tre når ny kirke skal bygges.

De fikk også flertall for at det skal prioriteres lys langs strandstien mellom Moseid og Bommen, og at ladestasjoner for elbiler skal være selvfinansierende.

Høyre, Frp, V og PDK fikk flertall for forslaget om at alle kommunale bygg må vurderes for solfangere, solceller og at målet på sikt må være bygg som er selvforsynte med strøm.

Men de fikk ikke flertall for et forslag om å gjennomgå hele kommunen for å se på innsparinger og/eller om tjenester bør privatiseres.