Homme idrettsanlegg

På Homme idrettsplass, som ligger på Homstean i Øvrebø, er det 1 hovedbane med naturgress og 1 grusbane, samt sand-volleyballbane og idrettshus med garderobeanlegg m.m.

Kvarsteinhallen

Kvarsteinhallen ligger i tilknytning til Kvarstein skole, og har følgende fasiliteter:

- Utendørs balløkke med kunstgress i tilknytning til hallen.
- Volleyballhall, oppmerket og utstyrt for volleyball, tennis, badminton og basketball.
- Utstyr for gymnastikk, mål for ballspill.
- 4 garderober og 2 instruktørgarderober.
- Det er tillatt med 548 personer i hallen.
- Utstyrt med bord og stoler for ca. 150 personer.
- Stort lerret, 244x244 cm, for video/slides og lignende.

Hallen er meget godt tilrettelagt for rullestolbrukere.

Moseidmoen idrettsanlegg

På Moseidmoen idrettsplass er det 2 kunstgressbaner, 1 hovedbane med naturgress, treningsfelt av naturgress og skileikområde, idrettshus med garderobeanlegg m.m.
I tilknytning til den ene kunstgressbanen er det to ball-løkker. Idrettsanlegget på Moseidmoen er et viktig aktivitetsområde for skolen og barnehagene.

Sandripheia idrettspark

Et vintersportsted og friluftsenter, plassert på Øvrebø. Her er 3,4 km lysløype som er laget i et rikt og variert terreng, og flere hoppbakker med flomlys.
Ny løypetrasè på 1070 meter som også er tilpasset funksjonshemmede. Skileikanlegg for barn. Snøkanon sørger for godt snødekke.
Sandripstaua, varmestue og garderobe/dusj/toaletter, ble offisielt åpnet 6. mars 2005. Stedet er velegnet for turer året rundt.

Vennesla kommune har for tiden driftsansvar for Sandripheia fritidspark.

Henvendelser angående føremeldinger, arrangementer og utleie av Sandripstua rettes til Midt-Agder Friluftsråd.

Venneslahallen

Venneslahallen er oppmerket og har utstyr for håndball, volleyball, basketball og badminton.

· To skillevegger kan dele hallen i tre mindre saler.
· Idrettshallen inneholder også utstyr for  turn og gymnastikk.
· Nedfellbar scene, 70 bord, 600 stoler, talerstol og kortrapper.
· 4 garderober for utøvere og 2 instruktørgarderober.
· Galleri med plass til 315 personer i tillegg til tillatte 957 personer i
  salen.
· Foajé med kioskskranke, bord, stoler og garderobestativer.
· Tilfluktsrom på 57,5 m2 som benyttes til styrkerom.
· 2 klubbrom og kjøkken. Det er kaffemaskin, men ikke service og oppvaskmaskin på kjøkkenet.

Øvrebøhallen

Øvrebøhallen ligger i tilknytning til Skarpengland skole, og har følgende fasiliteter

- Utendørs balløkke med kunstgress i tilknytning til hallen.
- Idrettshall, oppmerket og utstyrt for håndball, volleyball, basketball og badminton.
- Utstyrt med 1 nettskillevegg.
- Inneholder utstyr for gymnastikk.
- Fast scene på 120 kvm og en nedfellbar scene i tillegg.
- Tribune med plass til 250 personer. Totalt tillatt 1350 personer i hallen.
- Vestibyle med møbler, og kiosk som drives av ØIL.
- 4 garderober og 2 instruktørgarderober.
- Utstyrt med 50 bord og 500 stoler.
- Anlegget er godt tilrettelagt for rullestolbrukere.