- Vi i Vennesla kommune skal møte innbyggere og hjelpe dem digitalt hver eneste dag under Julegada. Hovedformålet er å koble folk opp på www.helsenorge.no og koble opp/ laste ned  appen på smartelefonen, forteller Elisabeth.

I juleboden vil hun gi informasjon om hva helsenorge.no er, og hvilke tjenester man kan få utført. Du  vil få  hjelp til og laste ned appen på smarttelefon, og få med seg informasjonsmateriell.

Digi-helse

- Når flere innbyggere blir digitale kan kommunen gå et skritt videre og ta i bruk tjenesten Digihelse, forteller Elisabeth Jeppestøl.

Ved en Digihelse-løsning, kan innbyggerne:

  • sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen
  • se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post

 

Helsenorge.no kan beskrives som et helsebibliotek der man kan finne kvalitetssikret informasjon, det finnes også mange forskjellige selvbetjeningsløsninger som blant annet bytte av fastlege, kjernejournal, donor og så videre.

- Alt sammen utvikles fort, men skal vi nyttiggjøre oss alt sammen, må folk være oppkoblet.  Tenk deg en eldre mann som mottar hjemmesykepleie, men som har pårørende langt unna. Etter hvert kan han kommunisere med hjemmetjenesten via en spesiell trygg app/appen  og de pårørende kan følge med, hvis det er ønsket. En rullestolbruker/innbygger /(nybakt) mor  kan melde fra at oppsatt avtale med helsesøster ikke passer,  og ønsker å avtale ny time, forteller Elisabeth Jeppestøl.

For at alt dette skal bli mulig, må den enkelte innbygger være påkoblet. Og det får du altså hjelp til i Julegada.  Det blir viktigere og viktigere å utnytte de digitale mulighetene.

70 prosent av alarmene slapp utrykning!

Trygghetsalarmer er et veldig godt eksempel på akkurat det. De digitale trygghetsalarmene er innført i Vennesla de siste månedene, og alle er koblet opp mot responssenteret i Kristiansand. Der sitter fagfolk som kan vurdere om hva som må gjøres når alarmen går.

- Før måtte en hjemmesykepleier avslutte hos en pasient og dra fort til der hvor alarmen gikk. Ofte fikk vi ikke tak i pasienten som hadde utløst alarm. Svært mange alarmer er falske og i ettertid viser det seg at vi ikke hadde  trengt/behøvd  å rykke ut, forteller Elisabeth Jeppestøl.

Fra juni til oktober ble trygghetsalarmene i hjemmetjenesten og omsorgsboligene i Vennesla kommune utløst 2293 ganger.  I stedet for at pleieren måtte rykke ut, kunne de ansatte på responssenteret snakke med pasienten via trygghetsalarmen.  I godt over halvparten av sakene trengte ikke pleiere å rykke ut til innbyggeren. Enten hadde alarmen blitt utløst ved en feil, eller  situasjonen var under kontroll.

Enkelte måneder trengte bare pleierne å rykke ut i 30 prosent av alarm-tilfellene. Resten, 70 prosent av tilfellene, ble håndtert av responssenteret.

- Tenk hva dette betyr for kvalitet! Når pleierne kan gjøre det de skal, i stedet for å bli avbrutt av for eksmepel falsk alarm. For ikke å snakke tenk når alvoret virkelig er ute. Da kan eponssenteret kan ringe nødnummer straks – i stedet for at pasienten må vente på hjemmetjenesten, sier Elisabeth Jeppestøl.

Hun håper skikkelig mange venndøler benytter anledningen til å digitalisere seg de dagene folkefesten varer, for framtida er digital enten vi liker det eller ikke