Til nå i år er 35 mennesker omkommet i branner i Norge.

- Svært ofte er det røyken som tar liv. Vi har mange eksempler opp gjennom årene på at liv hadde blitt reddet hvis bare personen hadde våknet og blitt varslet, sier Terje Mathisen, Geir Beurling og Helena Andersson i KBR, Kristiansandregionen brann og redning IKS.

Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.

– Alle boliger og hytter skal ha røykvarslere og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Helena Andersson, som jobber i forebyggende avdeling i KBR.

Geir Beurling, Helena Andersson og Terje Mathisen vet hvor viktig røykvarsler er. De ber deg sjekke den - i dag!
Geir Beurling, Helena Andersson og Terje Mathisen vet hvor viktig røykvarsler er. De ber deg sjekke den - i dag!

Test røykvarsleren

Test røykvarsleren ved å holde ”test-knappen” inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet med en gang. Bruk gjerne Røykvarslerdagen til å hjelpe noen som ikke klarer å teste eller bytte batteri selv. En ny røykvarsler kan også være en fin førjulsgave.
– Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Andersson.


Bør testes jevnlig

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere. Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.
– Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid, sier Andersson.
På røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten. 

Gode råd å følge

  • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
  • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når døren mellom rommene er lukket.
  • Har du en bolig med mange rom eller flere etasjer bør du ha seriekoblede røykvarslerne. Da piper alle varslerne samtidig ved brann.
  • Velg optisk røykvarsler. De fleste boligbranner starter som ulmebranner, og da er optiske røykvarslere best.
  • Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger er produsert i henhold til regelverket. Det du må sjekke er at varsleren er CE-merket.