Det er koronaen som har gjort at feiringen og markeringen måtte utsettes. Vennesla Entreprenørforretning (VEF) ble kåret til årets lærebedrift i vår, og her i kommunen er det noe vi gleder oss stort over. Skal vi skape ei god framtid, er vi alle avhengig av bedrifter som sier seg villig til å lære opp neste generasjon arbeidstakere og arbeidsgivere og arbeidsskapere.

Ordfører Larsen minnet om sin fortid i Kruse Smith og at han har fulgt VEF som konkurrent i mange år. Han skrøt kraftig av hvordan selskapet har utviklet seg de siste par tiårene.

- Dere er opptatt av å bruke folk, også de som har hull i cv,en, og få dem fram til fagbrev. Deretter ansetter dere dem. Det er blant nøkkelpunktene for å bygge et godt samfunn. Dere bygger ikke bare bygg, dere bygger også samfunn, sa ordføreren.

VEFs daglige leder Rune Carlsen deltok på høytideligheten på ordførerkontoret sammen med fagansvarlig Frode Gundersen og personalsjef Einar Løvdal. De fikk både blomster og bløtkake.

- Det er enda gøyere å vinne en slik pris når det kommer etter en bevisst satsing og strategi. Vi har satt oss som mål å være en av Sørlandets mest attraktive entreprenører. Vi møtte spørre attraktiv for hvem? Vi bestemte oss for "alle", både kunder, aksjonærer, ansatte  - og lærlinger. Derfor har vi et opplegg slik at lærlingene blir godt ivaretatt, sa Carlsen.