I framtida blir konkurransen om dyktige medarbeidere enda skarpere enn i dag. Mye tyder på at de første dagene og ukene i ny jobb er avgjørende for arbeidstakeren vurdering av virksomheten.

- Derfor blir det viktigere og viktigere å ha et godt introduksjonsprogram og en god onboarding-prosess. Da tenker jeg på helt program for at den nye arbeideren kan kjenne seg velkommen og komfortabel, sier Tonje Nyblin, rådgiver i organisasjonsseksjonen.

Intro-dag

I Vennesla har vi en egen introduksjonsdag der vi to ganger i året inviterer alle nyansatte til en samling i kommunestyresalen. Der er det møte med ordfører og kommunedirektør, innføring i Venneslas historie og kultur, kommunens organisasjonskultur, verdier. Det er også info om alt fra fagforeninger til bedriftsidrettslag.

Vi har også et eget nett-program på KS Læring som alle ansatte skal igjennom de to første ukene de jobber for oss, og alle skal ha en oppfølgingssamtale i løpet av de første månedene i ny jobb.

UiA-studenter finner svar

Men hvordan er det ute på de mange ulike arbeidsplassene. Hvor systematisk og godt jobbes det med introduksjon og oppstart?  Organisasjonsseksjonen har løftet dette spørsmålet i det siste.

Erkjennelsen er at "den gode starten" kan være avgjørende for at vi som kommune greier å rekruttere i framtida. Dessuten: Den enkleste måten å rekruttere på er at dyktige ansatte trives så godt at de blir i kommunen. Når kampen om hendene øker, blir det viktigere og viktigere at ansatte raskt føler seg velkommen, godt behandlet og at de trives og hører til.

Det er akkurat her de tre UiA-studentene gjør en viktig jobb. Sonia Matteazzi, August Øygarden og Håvard Dale studerer "HR i norsk arbeidsliv" på UiA. Nå har de intervjuet seks ansatte og  ledere på ulike nivåer i Vennesla. De er i gang med å danne seg et bilde, og i løpet av våren leverer de en prosjektoppgave med klare råd og anbefalinger.

- Vi er ikke ferdige ennå, men det virker som noen deler av kommunen jobber svært målrettet og formelt, mens andre har et mer tilfeldig forhold til introduksjon, sier Dale.

Viktig arbeid

Før i tiden var det personalavdelingen som sto for introduksjon av nyansatte. I de fleste virksomheten er et velkomsprogram for de nye som mønstrer på arbeidsplassen, blitt en viktig del av alle lederes arbeid. Alle nyansatte må selvsagt fylle ut noen skjemaer de første dagene, men det viktigste er at den nyansatte føler seg velkommen, trygg, sett og ivaretatt.

- Studentenes arbeid blir viktig når vi skal jobbe videre med oppstartsprogrammer i Vennesla. Vi ønsker å sette inn ressurser på bedre onboarding, slik at Vennesla blir en enda bedre kommune å begynne i, sier Tonje Nyblin.