- Vi måtte utsette arbeidet noen måneder for å ha nok ressurser til korona-beredskapen, men nå er vi i gang for fullt. Flere grupper jobber i disse dager ganske intenst med en rekke problemstillinger, forteller prosjektansvarlig Heidi Engestøl.

Fem grupper til til nå

  • Digitaliseringsgruppa skal se på hvordan Vennesla kommune må organisere seg for at den nye teknologien kan utvikle oss og tjene oss på best mulig vis.
  • Kontor- og administrasjonsgruppa vurderer effektivisering og samordning og organisering av administrative og merkantile oppgaver
  • Teknisk gruppe ser på organiseringen av de ulike tekniske enhetene, som park og idrett, byggforvaltning og teknisk forvaltning.
  • Samskapingsgruppa ser på hvordan Vennesla kommune kan spille sammen med frivillighet og næringsliv om nye måter å løse oppgaver på.
  • Kvalitetssikringsgruppa «overvåker» det hele og har som oppgave å stille kritiske spørsmål og passe på at styringsgruppa tar opp de ting og problemer som bør diskuteres ekstra.

Verneombud Linda Lunden leder kvalitetssikringsgruppa, ei gruppe hun setter pris på er opprettet, siden den gir mulighet til gode korrigeringer underveis:

- Jeg ser fram til virkelig å komme i gang med dette arbeidet, og det er bra at vi som representerer ansatte får mulighet til god medvirkning. Omorganisering kan være ubehagelig, men det kommer an på fruktene som venter der framme. Organisasjonen har vært korona-fokusert og har nok ennå ikke helt tatt inn over seg den store jobben som nå kommer, sier Lunden.

Lærer av andre

Onsdag forrige uke var den overordnede styringsgruppa for prosjektet samlet til dagsmøte i Kulturhuset. Her fikk de innspill fra Agder fylkeskommune og nye Lyngdal kommune. Denne uken er det Lindesnes som skal fortelle om sin omorganisering.

- Vi lærer noe av alle, samtidig må vi være bevisst på vår egen egenart slik at vi finner den beste vegen for oss i Vennesla, sier Engestøl.

Med seg i styringsgruppen har hun kommunalsjef Vidar Homme, enhetsleder Marianne Wegge, hovedtillitsvalgt Solveig Nordvold, hovedtillitsvalgt Anne Britt Engestøl, enhetsleder Rolf Velle og rådmann Svein Skisland.

- Det er sunt og viktig å gjennomføre en runde som dette av og til. Mye endres, og da må organisasjonen også endres. Det er sunt både for ansatte og hele kommunen. Man kan alltid gjør ting lurere, sier hovedtillitsvalgt Solveig Nordvold.

Organisere betyr å innrette noe hensiktsmessig. Det er i grunnen hele poenget.  Er de 1250 ansatte i 27 enheter og fem seksjoner i Vennesla kommune riktig organisert for å møte morgendagen effektivt og slagkraftig, og hva må i tilfelle endres?

Tiden med årlige økninger er over

Morgendagen vil uansett handle om mye tøffere prioriteringer enn vi har vært vant med. Vennesla kommunestyre har allerede vedtatt effektivisering på over 30 millioner kroner for å hindre underskudd og dramatiske kutt i årene som kommer. Samtidig går oljealderen mot slutten og kommunene kan ikke regne med å vokse år for år lenger, etter over 70 år med kontinuerlig utbygging av offentlig sektor. Norge og kommunene går mot tøffe omstillinger:

  • Kommunalbankens eksperter har sagt det slik: "2020-2030 kan bli det mest utfordrende tiåret i fredstid. Kommune-Norge skal håndtere en hverdag hvor vi blir langt flere eldre per. yrkesaktiv, hvor samfunnet skal omstilles fra fossilt til fornybart, og der dette skal gjøres samtidig som det økonomiske handlingsrommet blir mindre."
  • NRKS politiske kommentator Lars Nehru Sand har sagt det slik: «Vi står ved et veiskille. 20-årene er de gode tiders skumringstime. Glem alt du har sett av prioriteringer fra norske politikere til nå. Det neste tiåret, spesielt de fem siste, vil norske politikere måtte forholde seg til et helt annet handlingsrom i budsjettene.»

Rådmann Svein Skisland har skissert tre hovedutfordringer for Vennesla: Klima, utenforskap og demografi. På den basis tok han til orde for å gjennomgå kommunens organisasjon i fjor høst. Prosjektet fikk full tilslutning av kommunestyret i desember i fjor.

 -Ingen ansatte vil miste jobben, for vi trenger hver eneste i ei framtid med knapphet på arbeidskraft, men mange må være forberedt på nye oppgaver, sier Engestøl. Hun ber folk ha forståelse for at det blir en periode med usikkerhet som er lenger enn først tenkt. Det har med korona å gjøre.

Høring i januar – vedtak i mars

Nå er planen (som kan bli endret på kort varsel hvis vi får smitte) at gruppene jobber fram til oktober. Da skal de presentere sine konklusjoner. Flere grupper kan bli opprettet underveis.

I januar skal styringsgruppa legge fram sitt godkjente forslag til løsninger og framtidig organisasjon. Deretter blir det en bred høring hvor alle, både internt og eksternt i kommunen, kan komme med innspill.

Politisk behandling blir i mars neste år, og gjennomføring vil skje gradvis deretter hvis kommunestyret er enig i forslagene som fremmes.

Da prosjektet startet sa rådmann Svein Skisland dette:

«Mitt svar er ikke flere oppgaver på hver ansatt og krav om at alle jobber hardere og fortere. Mitt svar er at vi bruker noe tid og krefter på å organisere oss riktig. Vi skal tenke gjennom hvilke oppgaver vi skal løse, hvilke oppgaver vi ikke skal løse og hvordan vi kan samskape med næringsliv og frivillighet. Vi må ruste kommunen til å møte framtida.»

Her kan du følge med

Innkallinger og referater fra de ulike gruppene og styrtingsgruppen ligger åpent tilgjengelig på hjemmesiden under fanen for ansatte/politikere. Du finner den HER.