- Helt unikt. Som ny i Vennesla er jeg imponert. Jeg har aldri vært med på liknende, og at næringslivet også er så engasjert. Det er jo samarbeid som nå til hvis vi skal lykkes, sa SLT-koordinator Silje Øvrevik. (syv måneders fartstid i Vennesla).

Stort samarbeid

Ung Innafor arrangeres av Nav Midt-Agder, Vennesla Næringsforening, kommunens frivilligsentraler og Vennesla kommune, pluss mange viktige samarbeidspartnere.

Næringslivet i Vennesla ønsker å bidra til å redusere utenforskapet. Eller kanskje vi skal slutte å bruke akkurat det ordet. NAVs nasjonale statistikksjef, Ulf Andersen, ba deltakerne på konferansen om heller å snakke om arbeidskraftreserve.

Mye folk under Ung Innafor
Mye folk under Ung Innafor

Fram mot 2050 går antall i yrkesaktiv alder ned fra 4,0 til 2,2 pr pensjonist. Da blir det kamp om arbeidskraften. Hvem vil møte denne framtiden med å inkludere flere nå?

Tankevekkende tall

Andersen hadde interessante tall:

  • 110.000 ungdom under 30 er utenfor skole eller arbeidsliv nå
  • I NAV Midt Agders område (Vennesla og Setesdal) er 19,4 prosent unge utenfor skole eller arbeid. Eller cirka 500 personer.
  • På Agder er tallet 7.800 personer.

- Mange ønsker å jobbe, men de når ikke opp til de stadig strengere kravene. Du får ikke jobb hvis du er under 18 og ikke har fullført videregående, sa Andersen, og fortsatte:

-Tradisjonelt jobber vi med å heve individet i Norge. Vi gir utdannelse og skolering og løfter individet. Kanskje tiden nå er inne til heller å redusere noe på kravene.

Andersen ba bedriftene ta inn folk som de kan forme og gi kompetanse. Uansett er endringene nå så raske at ansatte uansett må ha videreutdanning og kontinuerlig påfyll.

Det er et stort tankekors hvor lite som faktisk skal til for å løse problemene med unge som havner utenfor og ikke innafor.

- Mine tall viser: Hvis alle bedrifter med mer enn ti ansatte i Midt-Agder tok inn én ungdom hver, hadde vi løst utfordringen, sa Ulf Andersen!

Han ba forsamlingen virkelig tenke over dette.

Fenriken, Geir Aker, sa at det er alles ansvar at det går bra med de unge.
Fenriken, Geir Aker, sa at det er alles ansvar at det går bra med de unge.

Fra både Avfall Sør og flere andre bedrifter kom fortellinger om hvor flotte medarbeidere man kan få hvis man våger å tenke utenfor boksen.

- Du må kanskje investere litt mer, men når isen tiner og de våger å bidra, er det fantastiske ressurser. Du får ikke mer lojale og trofaste medarbeidere, sa Bjarne Kåbuland fra Bjarne Johansen på Dalane.

Arbeid, utdanning og bolig

Kommunedirektør Svein Skisland åpnet Ung Innafor med å minne om hvor viktig arbeidslivet er for velferden og opplevelsen av mestring.

- Arbeid, utdanning og bolig. De tre tingene har vært og er det helt sentrale for at innbyggerne og samfunnet skal ha god utvikling. Heldigvis ønsker vi å samskape om gode løsninger her i Vennesla, for denne jobben må vi løse sammen, sa han.

Dagens store trekkplaster var konferansier og foredragsholder Geir Aker. Han er selveste «fenriken» og godt kjent fra Kompani Lauritzen.

Aker snakker om å at det må både krav og tilrettelegging til for å lykkes. Han snakket om å se den enkelte. Han hadde et inderlig ønske om at skolen ikke blir eneste vei til voksenlivet, og sa:

- Det er en del som strever med skolen, men i Norge har vi liksom ikke alternativer til den. De må vi finne. Jeg vil takke alle arbeidsgivere som gir unge muligheten.

Foredraget hans handlet om tydelighet eller utydelighet, og hvor mye hvert enkelt menneske kan bety når vi tar ansvar for oss selv og de rundt oss.

Felles ansvar

- Jeg har et spørsmål: Hvem her inne er fritatt for ansvar for at det skal gå bra med våre unge?

Ingen løftet hånda til svar.

- Og det er jeg glad for at ingen av dere gjorde. For vi snakker om våre unge. Ingen kan unndra seg det ansvar. Vi må alle sammen bidra. Arvesølvet er ikke olja, skjønner dere, eller oljefondet. Arvesølvet i Norge er de unge. Det er de vi må dyrke, folkens, sa fenriken.