Du må spore smitte selv

Alle som er smitta må gå i isolasjon og kontakte smittesporingsteamet i kommunen. De vil hjelpe deg med veiledning og hva du skal gjøre. Det er ditt ansvar å si fra til dine nærkontakter om at du er smitta, og du bør oppfordre dem til å teste seg. 

  • SMITTESPORIINGSTEAM:  telefon 941 75 469 (åpnet kl. 08.30 til kl 22.00)
  • TESTSTASJONEN I HOLTET:  telefon 902 23 523 (du kan hente selvtester i åpningstiden ved oppmøte  (åpnet fra 08.00 til 15.00 i ukedagene og 09.00 til 15.0 i helgene)

Er du smittet må du i isolasjon.

Krav om isolasjon ved påvist smitte opprettholdes jamfør covid-19-forskriften.

Her er viktig informasjon om hva det vil si å være isolert: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/

Og her er det viktig informasjon om opphevelse av isolasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/opphevelse-av-isolasjon/

Testregime for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære nærkontakter (f.eks kjæreste)

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg i et av følgende testregimer:

1. Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager
2. PCR-test annenhver dag i 7 dager

Dagene telles fra når den smittede isoleres. 

Hvis man ikke gjennomfører et av disse testregimene, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med selvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og selvtest. Testen kan tas straks.

Fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg. 

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Øvrige nærkontakter bør også teste seg

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med selvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og selvtest. Testen kan tas straks.

Delvaksinerte, fullvaksinerte eller personer som siste 12 måneder har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg.

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Ved høyt smittetrykk der hver enkelt smittet har mange øvrige nærkontakter, kan denne gruppen bli stor. Kommunen vil ved eventuell mangel på testkapasitet måtte prioritere og avgjøre i hvilken grad de ulike grupper kan tilbys tester.

Testing av barn under 12 år

Når barn under 12 år er definert som husstandsmedlemmer, tilsvarende nære eller øvrige nærkontakter til en smittet person, avgjør foresatte om de ønsker at barnet testes. Ved smitte i skoler eller barnehager vil rektor eller styrer gi informasjon hvis det anbefales testing av barn.

Smittesporing

Nedjustert TISK innebærer endringer i omfanget av kommunenes smittesporing. 

Kommunens rutinemessige smittesporing begrenses først og fremst til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er mest utsatt for smitte, og som anbefales å holde seg hjemme. Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av den smittede selv («indekspersonen»), de som ikke er fullvaksinerte eller som ikke har hatt covid-19 siste 12 måneder oppfordres til å la seg teste.

Dersom du har spørsmål om reglene for ditt tilfelle, kan du kontakte SMITTESPORINGSTEAM på tlf. 941 75 469 (åpent 08.30 til 22.00)

Praktiske tips og info om testing og selvtesting

Teststasjonen i Vennesla ligger i Holtet, like nord for Vennesla kirke.

Åpningstider er hverdager kl 8-15 og i helger og helligdager fra kl. 9-15.

Der kan man få utlevert selvtest (hurtigtest man enkelt kan gjøre selv), dette krever ikke time, bare kjør inn i drive-thru.

Dersom man ønsker at teststasjonen skal utføre testen må det bestilles time gjennom c19 (krever innlogging). Det settes da automatisk opp en time neste dag om man bestiller på kvelden, og etter noen timer om man bestiller om formiddagen.

     -         Rutinemessig tas det også der hurtigtest. Svar kommer på helsenorge.no innen ca 30 min.

     -    PCR (mest følsom og nøyaktig) brukes som bekreftelsestest etter positiv hurtigtest, denne sendes til laboratorier, og der svaret vanligvis kommer etter 1-2 dager, også på helsenorge.no

Ved påvist smitte i ungdomsskoler og videregående skoler vil mobilt testteam kunne reise ut til de aktuelle klassene og hjelpe med gjennomføring av selvtester. Beskjed om dette vil bli gitt fra rektor. 

 

Hvordan bruker du en selvtest?

Når du har tatt selvtesten vil du få svar etter 15 minutter.  Det er veldig viktig at testene blir gjort riktig, derfor må bruksanvisningen leses nøye først. I filmen demonstreres det som står i bruksanvisningen.  

Hurtigveiledning til selvtest.  

Brukervideo til selvtest