Hva tilbyr vi?

Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for at du skal klare din egen hverdag i eget hjem og nærmiljø. Målet er å hjelpe på et tidlig tidspunkt slik at brukeren kan komme tilbake til en hverdag med å klare daglige gjøremål og aktiviteter selv. 

Tilbudet er for deg som har hatt nylig fall i funksjonsevne, som gjør at du ikke klarer hverdagen som tidligere.

Oppfølgingen er gratis og foregår i ditt eget hjem, og du jobber tett med teamet i fire uker. Teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut og rehabiliteringssykepleier.

Du kan selv ta kontakt med teamet dersom tilbudet er aktuelt for deg eller en i familien din.

Kontaktinfo:

Hverdagsrehabilitering:

Tlf. 913 62 248, tastevalg 3 for hverdagsrehabilitering

hverdagsrehabilitering@vennesla.kommune.no