Du kan svare på alle spørsmålene eller bare noen få. Svarene vil bli analysert og brukt i arbeidet med den nyte klimaplanen for Vennesla kommune, som kommunestyret skal behandle til høsten.

SPØRREUNDERSØKELSEN

 Det er viktig at den planen henger sammen med hva du og de andre innbyggerne er opptatt av. Da kan få vi lettere til ting sammen. Skal vi fokusere på avfall, eller energi. Transport eller natur? Skal vi øke ambisjonene? Din mening er viktig!

I 2019 gikk faktisk klimautslippene ned med 3,7 prosent i Vennesla. Her er noen andre fakta:

  • Utslippene fra veitrafikk gikk ned fem prosent i 2019
  • Utslipp pr. venndøl er 3,3 tonn i året, i Kristiansand er samme tall 3,8 tonn, i Oslo 1,8 tonn og i Iveland 2,9 tonn.
  • Siden 2009 har utslippene gått ned med hele 20,4 prosent i Vennesla. Hovedårsaken er nedleggelse av Hunsfos Fabriker og mer effektiv og miljøvennlig drift i industrien.

Dine svar er anonyme og vil bli analysert av Marthe Hurvenes Hansen, hun studerer statsvitenskap og jobber nå som utplassert i Vennesla kommune. Hun gjør en kjempeviktig jobb  sammen med rådgiver Eirik Aarrestad med å skape kommunens første klimaplan.

La oss sammen utvikle den grønne urbane kommunen videre. Her er SPØRREUNDERSØKELSEN